Inwestycje

Te drogi w Gminie Nowy Żmigród będą przebudowane i wyremontowane. Jest przetarg

nowy żmigród gmina drogi

Gmina Nowy Żmigród ogłosiła przetarg na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Chodzi o miejscowości: Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 31.05.2024r.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowościach Makowiska, Brzezowa, Toki, Mytarka, Desznica, Nowy Żmigród.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • Rozbudowę drogi powiatowej nr 1900r Nowy Żmigród – Makowiska Sulistrowa w miejscowości Makowiska
    Zamówienie obejmuje swoim zakresem: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie udostępnionego Programu Funkcjonalno – Użytkowego.
  • Rozbudowę drogi powiatowej nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska Sulistrowa w miejscowości Makowiska na podstawie opracowanej dokumentacji.
  • Przebudowę drogi gminnej na działce ewid. nr 649 w miejscowości Brzezowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+115,00
  • Remont płyty mostu w miejscowości Desznica w ciągu drogi gminnej nr 1 13543 R
  • Przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 335 w miejscowości Mytarka
  • Przebudowę drogi gminnej na dz. nr ewid. 250 w miejscowości Toki
  • Poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Żmigród w miejscowości Nowy Żmigród, Rynek i pl. Kościuszki, dz. nr ewid. 845

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-17 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top