Inwestycje

Te drogi w powiecie jarosławskim idą do przebudowy. PZD ogłosił przetarg

pzd jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ogłosił przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Ogłoszenie pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Przedmiotem zamówienia jest: „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego”

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice – ul. Podmiejska w m. Skołoszów obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze ,
2) roboty ziemne,
3) odwodnienie korpusu drogowego,
4) podbudowy,
5) nawierzchnie,
6) roboty wykończeniowe,
7) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
8) elementy ulic.

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów – chodnik w km 0+940 – 1+330 obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze ,
2) podbudowa,
3) nawierzchnie,
4) elementy ulic,
5) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
6) odwodnienie.

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1706R Cetula-Piwoda w m. Piwoda w km 2+555 – 4+520 obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze ,
2) podbudowa,
3) nawierzchnia,
4) pobocza ,
5) zjazdy.

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1776R droga przez wieś Jodłówka w km 1+861,60 – 2+184,60 obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) podbudowy,
5) nawierzchnia,
6) pobocza ,
7) odwodnienie-rowy,
8) elementy ulic.

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna-Cieszacin w m. Cieszacin Wielki w km 5+031 – 5+801 obejmuje w szczególności:

1) roboty pomiarowe ,
2) roboty przygotowawcze,
3) podbudowa,
4) nawierzchnie,
5) skrzyżowania i zjazdy,
6) pobocza ,
7) odwodnienie-rowy.

Zakres rzeczowy robót do wykonania dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1702R Wólka Pełkińska- Kostków w km 3+288-3+888 obejmuje w szczególności:

1) roboty przygotowawcze,
2) podbudowa,
3) nawierzchnie,
4) zjazdy z kruszywa,
5) pobocza,
6) rowy,
7) karczowanie i wycinka,
8) oznakowanie i urządzenia zabezpieczające.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-06 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top