Inwestycje

Te drogi w powiecie kolbuszowskim idą do przebudowy. Przetarg ogłoszony

powiat kolbuszowa drogi

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę infrastruktury drogowej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę infrastruktury drogowej

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+000 – 3+979.

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 234 R Majdan Królewski – Brzostowa Góra w km 0+000 – 3+979 polegającą na budowie chodnika o nawierzchni bitumicznej o min. szerokości 2,00 m.

Zakres obejmuje: budowę chodnika strona lewa drogi powiatowej Nr 1 234 R w km 0+000 – 3+530 (dowiązanie do chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi DK9) + przejście dla pieszych w km 3+523 na stronę prawą, chodnik dla pieszych strona prawa w km 3+523 – 3+979 (dowiązanie do chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1 204 R), przejście dla pieszych na początku opracowania przy drodze krajowej DK9, przejście dla pieszych na końcu projektowanego odcinka chodnika. Lokalizacja chodnika poza rowem z zajęciem gruntów przyległych do pasa drogowego (gdzie jest taka możliwość), w pozostałych przypadkach chodnik przy jezdni z systemem kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2 401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól od km 0+040 do km 4+396 wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 23+565 – 23+633.

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Nr 2 401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól od km 0+040 do drogi wojewódzkiej 872 (km 0+040 – 4+171 ) oraz od drogi wojewódzkiej 872 do km 4+396 (km 4+192 – 4+396) wraz z rozbudową drogi powiatowej 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 23+565 – 23+633 polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej po lewej stronie dróg powiatowych Nr 2 104 R i 1 162 R celem skomunikowania projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącym ciągiem pieszo- rowerowym przy drodze powiatowej Nr 1 162 R. Lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego poza rowem z zajęciem gruntów przyległych do pasa drogowego (gdzie jest taka możliwość), w pozostałych przypadkach ciąg pieszo-rowerowy przy jezdni z systemem kanalizacji deszczowej, przejście dla pieszych na początku projektowanego odcinka na drodze powiatowej Nr 1 162 R, przejście dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2 401 R przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 872 z dowiązaniem do chodnika przy drodze wojewódzkiej.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-04 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top