Inwestycje

Tereny popegeerowskie będą dofinansowane. Są środki na 175 inwestycji

teren popegeerowski dofinansowanie dotacja
fot. PUW w Rzeszowie

Tereny popegeerowskie/Dofinansowanie. 357 mln zł trafi do gmin i powiatów województwa podkarpackiego w ramach kolejnego wsparcia dla terenów popegeerowskich.

Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 175 inwestycji.

Samorządy, dzięki dodatkowym środkom, mogą wyremontować drogi, stworzyć nowe żłobki i przedszkola czy obiekty sportowe.

Nowe przedsięwzięcia w regionach po byłych PGR-ach przyciągną przedsiębiorców i stworzą nowe miejsca pracy.

Do naszego województwa trafiają kolejne środki rządowe w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.  Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg i infrastruktury pieszo-rowerowej, które zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki rządowemu dofinansowaniu powstaną nowe przedszkola, szkoły i boiska, z których będą korzystać dzieci i młodzież. Samorządy będą budować wodociągi czy kanalizację i realizować inne działania po to, aby podnieść jakość życia mieszkańców – mówiła wojewoda.

Jak podkreśliła wojewoda, gminy popegeerowskie mogły ubiegać się o środki na inwestycje z 36 obszarów.

Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji, natomiast wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

Wśród dofinansowanych inwestycji wojewoda podała przykład rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej (2 mln zł dofinansowania), budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dynów (niemal 1,5 mln zł dofinansowania), budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kniażyce (5 mln wsparcia) oraz dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na realizację placu zabaw na Staromieściu w Rzeszowie.

Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta zaznaczył, że w VI edycji programu, bezzwrotne dofinansowanie w całej Polsce otrzyma 2035 inwestycji. Rząd przekaże na ten cel 4,5 mld zł z budżetu państwa. Dzięki środkom z tej edycji w naszym kraju powstanie ponad: 1000 dróg, 260 boisk i obiektów sportowych, 220 żłobków i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, 350 szkół, 45 siłowni plenerowych,150 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 ośrodków Senior+, 300 świetlic i domów kultury.

Rządowe środki na wsparcie lokalnych inwestycji trafią m.in. do powiatu sanockiego. Jak powiedział starosta sanocki Stanisław Chęć, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych samorząd realizował i realizuje szereg zadań dotyczących przebudowy dróg, mostów, infrastruktury oświatowej czy takich związanych z utrzymaniem dróg i chodników.

O zrealizowanych i planowanych inwestycjach, m. in. w zakresie infrastruktury drogowej mówił także starosta dębicki Piotr Chęciek. Do samorządów z terenu tego powiatu trafi w sumie ponad 19 mln zł.

Środki z VI naboru pozwolą także na realizację ważnych zadań w powiecie rzeszowskim. Wsparcie dla samorządów z tego terenu to w sumie ponad 27 mln zł.

To kolejne, bardzo istotne wsparcie jakie otrzymujemy z funduszy rządowych. To środki przede wszystkim na inwestycje drogowe, które są priorytetem zarówno dla samorządu powiatowego, jak również samorządów gminnych. Pozwoli to na realizację kolejnych, bardzo istotnych dla lokalnych społeczności, przedsięwzięć – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

O środki na remont placu zabaw na Staromieściu aplikowała również gmina miasto Rzeszów.

Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku inwestycja zostanie oddana do użytku. Będzie to nowoczesny i bardzo atrakcyjny dla najmłodszych mieszkańców obiekt – mówiła wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kazimierczak.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top