News

Teresa Kubas-Hul powołała Zespół ds. rolnictwa i obszarów wiejskich

zespół do spraw rolnictwa
fot. PUW w Rzeszowie

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul powołała Zespół ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wczoraj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie.

Głównym zadaniem Zespołu będzie wypracowywanie wniosków i zaleceń, będących podstawą do podjęcia przez właściwe organy wielokierunkowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w analizowanym obszarze produkcji i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych.

W jego skład wchodzą producenci rolni, eksperci posiadający praktyczną wiedzę w zakresie problemów, potencjalnych zagrożeń oraz możliwych propozycji ich rozwiązania.

Zgodnie z przyjętymi w trakcie spotkania ustaleniami, posiedzenia Zespołu odbywać będą się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.

Członkowie Zespołu wskazali na priorytetowe tematy, które będą przedmiotem dyskusji w trakcie dalszych spotkań.

Zespół ds. rolnictwa i obszarów wiejskich został powołany Zarządzeniem nr 2 /24 Wojewody Podkarpackiego z  9 stycznia 2024 r. z inicjatywy wojewody Teresy Kubas-Hul. To także wynik porozumienia z  rolnikami, które zostało podpisane 6 stycznia br. w Rzeszowie.

Do zadań Zespołu będzie należeć:

– analizowanie sytuacji w rolnictwie i diagnozowanie występujących problemów;

– wypracowanie wniosków i zaleceń, które będą podstawą do podjęcia przez właściwe organy działań w celu zmiany sytuacji;

– prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wsi, rolnictwa i łańcucha żywnościowego w Polsce –  od producenta do konsumenta;

– analizowanie sytuacji oraz przedstawianie propozycji zmian w obszarze produkcji, przetwórstwa oraz importu artykułów rolno-spożywczych.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top