Inwestycje

Trzy drogi w powiecie jarosławskim idą do przebudowy. W tym roku mają być gotowe

jarosław remont droga

Powiat Jarosławski. Podpisano umowę na przebudowę dróg powiatowych.

Chodzi o trzy drogi.

 • Droga powiatowa Nr 1735R ul. Podzamcze w Jarosławiu,
 • Droga powiatowa Nr 1730R ul. Rybacka w Jarosławiu
 • Droga powiatowa Nr 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy w m. Laszki

Całkowita wartość ww. inwestycji została oszacowana na kwotę 2 093 238,44 zł.

Wykonawcą zadania jest firma: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. z Pruchnika.

Droga powiatowa Nr 1735R ul. Podzamcze w km 0+000-0+760 wraz z drogą powiatową Nr 1730R ul. Rybacka w km 0+240-0+480:

 • rozebranie i odtworzenie części istniejącego chodnika i wybranych zjazdów,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • wykonanie nowej nawierzchni (warstwa ścieralna o gr. 4 cm),
 • wykonanie regulacji wysokościowej studzienek i krat,
 • odtworzenie oznakowania pionowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego.

Droga powiatowa Nr 1696R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy w m. Laszki w km 2+240 – 3+450:

 • karczowanie zagajników,
 • frezowanie istniejącej nawierzchni,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
 • wykonanie nowej nawierzchni (warstwa ścieralna o gr. 5 cm),
 • wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z nawierzchnią z kruszywa,
 • planowanie poboczy,
 • odtworzenie rowów.

Termin wykonania tych trzech zadań (według umowy) przypada na koniec III kwartału 2024 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top