Poradnik

Ubezpieczenie budynku a indywidualna polisa mieszkaniowa

Ubezpieczenie budynku a indywidualna polisa mieszkaniowa 1

Każdy budynek wielorodzinny, zwany potocznie blokiem, jest ubezpieczony. Polisa wykupowana jest przez spółdzielnię mieszkaniową lub przez wspólnotę mieszkaniową. Wszystko zależy od tego, jaki podmiot danym obiektem zarządza. Warto niezależnie od tego wykupić dla siebie indywidualne ubezpieczenie.

Dlaczego takie działanie jest korzystne? Na czym polega różnica między tymi polisami i jakie są ich zakresy? Sprawdzamy w dalszej części artykułu.

Zakres polisy wykupionej dla budynku

Wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do otoczenia ochroną budynku, którym zarządza. Takie rozwiązanie powoduje, że w razie poważnego zniszczenia, uszkodzenia elewacji, wandalizmu, dewastacji budynku, czy też szkód wyrządzonych działaniem sił natury, budynek zostanie naprawiony, a lokatorzy nie będą zmuszeni do tego, by dodatkowo się składać na konieczne naprawy.

Zaistniałe zdarzenie wystarczy zgłosić do ubezpieczyciela, a ten po przeanalizowaniu sytuacji i dokumentów wypłaci pieniądze na konto podmiotu zarządzającego budynkiem. Z tych pieniędzy zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne i konieczne naprawy, a budynek wróci do pierwotnego stanu.

Zasadniczo, polisa wykupowana przez spółdzielnię lub wspólnotę, obejmuje tę przestrzeń budynku, która jest wspólna dla wszystkich lokatorów. Chodzi więc o windy, klatki schodowe, korytarze w piwnicach czy korytarze na piętrach. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do zdarzenia, w którejś z wymienionych przestrzeni, to wówczas firma wypłaci odszkodowanie, a pieniądze zostaną przeznaczone na likwidację szkody. Jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia w którymś z mieszkań, to polisa wspólnoty czy spółdzielni w ogóle nie zadziała.

Wyjątek od ostatniej wspomnianej sytuacji stanowi awaria rury należącej do tak zwanego „pionu”. Instalacja hydrauliczna w budynku wielorodzinnym jest podzielona na piony i poziomy. Piony należą do odpowiedzialności podmiotu zarządzającego budynkiem. Poziomy natomiast należą do odpowiedzialności lokatora danego mieszkania, przez które przebiega ów „poziom”. I tak, jeżeli pęknie lub inaczej uszkodzi się rura należąca do pionu i na skutek tego uszkodzenia zostanie zalane mieszkanie, wówczas lokator otrzyma odszkodowanie z polisy całego budynku. Jeżeli jednak okaże się, że przyczyną zalania jest rura pozioma, wówczas polisa ze spółdzielni czy wspólnoty nie zadziała.

Polisy mieszkaniowa indywidualna – na co można liczyć?

Polisa indywidualna, wykupowana przez samego lokatora ma nieco inny zakres. Przede wszystkim chroni obszar mieszkania ubezpieczonego, a przy wykupieniu rozszerzeń, również wyposażenie, które się w tym mieszkaniu znajduje.
Poza tymi ryzykami, które są ujęte w ubezpieczeniu budynku, czyli zalanie, pożar, przepięcie itp. pozwala zabezpieczyć mieszkanie również na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania z rur poziomych i wieloma innymi zdarzeniami. To ma ogromne znaczenie.

Dodatkowo, w ramach indywidualnej polisy ubezpieczeniowej dla mieszkania, można również wykupić dla siebie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Gdyby doszło do sytuacji, że z winy ubezpieczonego zalane jest również mieszkanie sąsiada, wówczas likwidacja szkody będzie możliwa właśnie ze wspomnianego dodatku – OC w życiu prywatnym. Rzadko kiedy zdarza się tak, że na skutek zalania cierpi tylko jedno mieszkanie. Zwykle woda przedostaje się również do sąsiadów, a to już poważna sytuacja, która wymaga przejęcia na siebie odpowiedzialności.

Więcej na temat zakresu ochrony oferowanego przez umowy dodatkowe można znaleźć przeglądając ubezpieczenie mieszkania z www.ubezpieczeniaonline.pl.

Korzyści z posiadania dwóch polis

O ile na pierwszą omawianą polisę nie ma się wpływu, o tyle na drugą już tak. Fakt, że budynek jest ubezpieczony stanowi swego rodzaju wsparcie i ochronę finansową, ale jest to ochrona zdecydowanie niewystarczająca. Właśnie dlatego warto wykupić polisę indywidualnie dla siebie.

Jeżeli zdarzenie będzie na tyle duże, że obejmie zarówno ubezpieczenie budynku jak i mieszkania, poszkodowany otrzyma pieniądze z obydwu źródeł (przy zalaniu z „pionu” pieniądze wypłacane są poszkodowanemu). Jeżeli jednak szkoda będzie dotyczyła wyłącznie mieszkania ubezpieczonego, to dzięki indywidualnej polisie, takie szkody również będzie można zlikwidować.

Oczywiście, warto starannie poszukać takiej polisy, jeżeli zainteresowany choć trochę się do tego przyłoży, to wówczas tanie ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl będzie w zasięgu jego ręki i łatwo będzie je znaleźć.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top