Praca

Uproszczona procedura rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej

rekrutacja wot podkarpacie

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej przez powiatowe lub wojewódzką komisję lekarską, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Kandydaci muszą je przejść wszyscy – łącznie z tymi, którzy mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Skrócenie drogi rekrutacji do czynnej służby wojskowej realizują również Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR). Kandydat do terytorialnej służby wojskowej w 1 dzień odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, wywiad z psychologiem oraz zostanie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnych wyników i opinii ochotnik zakończy ten dzień wręczeniem karty powołania na szkolenie podstawowe. Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową – przy Wojskowych Komendach Uzupełnień.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT musisz spełnić następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być pełnoletni/-a,
  • być zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową,
  • nie być karany/-a,
  • nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadać przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania masz drogę otwartą do najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej zakłada cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą „zaciągnąć” się w ich szeregi.

Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego.

Ostatnim sposobem rekrutacji, ułatwiającym możliwość wstąpienia do 3 PBOT jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych.

Specjalnie przeszkoleni żołnierze-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomagają w załatwieniu wszelkich formalności. Na Podkarpaciu nazwiska rekruterów znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/3bot/kontakt-mobilni-rekruterzy/.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top