Inwestycje

Via Carpatia. Umowa na odcinek S19 Miejsce Piastowe-Dukla

s19 miejsce piastowe dukla via carpatia
mapa gddkia

Prawie 479 mln zł kosztować będzie budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe-Dukla na Podkarpaciu. Inwestycja, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, ma być gotowa w 2025 r.

W poniedziałek w Miejscu Piastowym podpisana została umowa z wykonawcą – firmą Strabag.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że Via Carpatia to droga, która otwiera wschodnie regiony Polski, w tym Mazury na Europę.

Zdaniem Adamczyka, o szlaku Via Carpatia będzie się mówiło jako „kręgosłupie Trójmorza”.

Szef resortu infrastruktury podał również, że obecnie w kraju budowanych jest w sumie ok. 1,4 tys. km dróg szybkiego ruchu. Adamczyk powiedział, że obecny rząd zwiększył sieć dróg szybkiego ruchu o 40 proc.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na realizację tego odcinka wpłynęło w sumie dziewięć ofert. „Jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę firmy Strabag, która zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę niemal 479 mln zł” – przypomniała Rarus.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe. Wybudowane zostaną też m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów oraz kilka przejść dla zwierząt.

Jak podała rzeczniczka, wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Zaznaczyła przy tym, że do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.

„Ponadto w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej, jest to tzw. kamień milowy nr 2” – podkreśliła Rarus.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie – od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 75 km jest w budowie, a pozostałe prawie 65 km – w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia. (PAP)

S19 Miejsce Piastowe-Dukla – szczegółowe dane

Zakres prac

Umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 10,1 km. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość umowy wynosi 478 907 636,94 zł.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (bez pasa awaryjnego). Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową nr 1956R. Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Na tym odcinku S19 powstanie łącznie 47 obiektów inżynierskich, w tym 22 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt, jedno przejście dolne dla małych zwierząt oraz dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowana zostanie również para Miejsca Obsługi Podróżnych Równe (kat. I).

Najważniejsze terminy

Wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy nr 1). Ponadto w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości niemniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej (tzw. kamień milowy nr 2). Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej lub skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc przez wzniesienia i doliny.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem licznych osuwisk i obszarów predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o łącznym metrażu wykonanych otworów badawczych (9066 mb) i sondowań sprawdzających (1441 mb).

Ponadto przedmiotowy odcinek S19 przebiega przez teren i obszar górniczy Bóbrka-Równe I o intensywnej niegdyś eksploatacji górniczej ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top