Turystyka

W 2021 roku wzrosła liczba turystów na Podkarpaciu

turyści podkarpacie 2021 liczba

W 2021 roku wzrosła liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych na Podkarpaciu, w porównaniu z 2020 rokiem. Ciągle jednak jest ona znacznie mniejsza niż w 2019 roku. Na taki stan rzeczy duży wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19.

W 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim skorzystało 803,9 tys. osób, w tym 44,0 tys. turystów z zagranicy. Łącznie udzielono 2,4 mln noclegów, z tego 118,6 tys. noclegów turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 28,8%.

W województwie podkarpackim w 2021 roku funkcjonowało 601 turystycznych obiektów noclegowych (stan w dniu 31 lipca).

Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu w 2021 roku była o 13,2% wyższa w porównaniu z 2020 rokiem. Natomiast liczba turystów zagranicznych pozostała na zbliżonym poziomie (w 2020 roku 44,8 tys. osób). Liczba udzielonych noclegów była wyższa o 14,2%.

Wprawdzie liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych rok do roku wzrosła, jednak w porównaniu z 2019 rokiem ciągle jest o wiele mniejsza (w 2019 roku liczba turystów na Podkarpaciu wyniosła 1,3 mln osób).

Turyści w Rzeszowie

W 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Rzeszowie skorzystało 153,0 tys. osób, w tym 20,2 tys. turystów z zagranicy. Łącznie udzielono 240,8 tys. noclegów, w tym 32,6 tys. noclegów turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 25,2%. W Rzeszowie w 2021 roku było 45 turystycznych obiektów noclegowych.

Liczba osób korzystających w 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych była o 21,6% większa niż w 2020 roku. O 26,6% wzrosła liczba udzielonych noclegów. Podobnie jak w całym województwie podkarpackim, również w Rzeszowie liczba turystów w ub. roku była ciągle znacznie niższa w porównaniu z 2019 rokiem (w 2019 roku liczba turystów w Rzeszowie wyniosła 304,3 tys.).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top