Inwestycje

W 2022 roku 79% inwestorów na rynku Forex poniosło stratę. Tak wynika z analizy KNF

forex zysk strata

Forex/Inwestycje. W 2022 roku 79,1 proc. aktywnych klientów na rynku Forex poniosło stratę wobec 71,9 proc. rok wcześniej.

Tak podała Komisja Nadzoru Finansowego. Średni wynik osiągnięty przez inwestora wyniósł minus 10.237 zł wobec minus 6.657 zł w 2021 roku.

„Z analizy wynika, że większość aktywnych klientów (79 proc.) traci na transakcjach na tego typu instrumentach. W 2022 roku wzrósł odsetek klientów którzy ponieśli stratę. Wzrósł zarówno średni zysk, jak i średnia strata przypadająca na klienta. Średni wynik przypadający na klienta stanowił stratę (większą niż w roku poprzednim). W 2022 r. łączna wartość strat poniesionych przez klientów stratnych stano wiła prawie 4-krotność łącznej wartości zysków klientów, którzy osiągnęli zysk” – napisano w komunikacie KNF.

UKNF podał, że w 2022 r. liczba aktywnych klientów, którzy ponieśli stratę wyniosła 112.402, zaś zysk wypracowało 29.780. W 2021 roku liczby te wyniosły odpowiednio: 80.488 i 31.478.

„W 2022 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich stanowili klienci detaliczni, z 99,7 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów oraz 88 proc. udziałem w wartości nominalnej transakcji” – napisano w komunikacie KNF.

Łączny zrealizowany zysk w 2022 r. wyniósł 519,5 mln zł wobec 413,2 mln zł rok wcześniej.

Średni zysk na klienta wyniósł 17.444 zł wobec 13.127 zł w 2020 r.

Strata zrealizowana przez klientów w 2022 roku wyniosła 1,97 mld zł. W 2021 roku strata wyniosła 1,16 mld zł.

Średnia strata przypadająca na klienta wyniosła 17.570 zł wobec 14.394 zł straty rok wcześniej.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top