News

W grudniu 59% Polaków źle ocenia ogólną sytuację w kraju

ocena rządu gospodarka polska 2021 grudzień cbos
fot. archiwum

W grudniu odsetek osób przewidujących, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wyniósł 59 proc., o 3 pkt proc. mniej w porównaniu z listopadem, natomiast udział osób oceniających, że sytuacja idzie w dobrym kierunku wzrósł do 25 proc. z 23 proc. – wynika z badania CBOS.

W grudniu oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej są pesymistyczne.

„Poprawiły się nieco ogólne oceny sytuacji w kraju, nadal jednak pozostają one krytyczne. Przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, wyraża co czwarty ankietowany (o 2 punkty więcej niż w listopadzie). Źle bieg spraw w kraju ocenia 59 proc. badanych (o 3 punkty mniej niż miesiąc temu)” – napisano w komentarzu do badania.

„Zbliżone do listopadowych są przewidywania dotyczące sytuacji w kraju w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Nie zmienił się ani odsetek pesymistów, którzy nadal przeważają (50 proc.), ani odsetek optymistów (14 proc.). Wzrosła natomiast liczba osób niespodziewających się żadnych zmian (z 24 proc. do 29 proc.). Zmniejszyła się zatem niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji w Polsce (z 13 proc. do 7 proc.)” – dodano.

Z badania CBOS wynika, że tendencja spadkowa w opiniach o sytuacji gospodarczej utrzymuje się.

„Dobrze ocenia ją niespełna co czwarty ankietowany (23 proc., o 3 punkty mniej niż miesiąc temu). Jako złą postrzega ją 41 proc. badanych. Z 27 proc. do 31 proc. wzrósł odsetek respondentów oceniających, że sytuacja gospodarcza jest ani dobra, ani zła” – napisano.

Autorzy raportu wskazują, że pesymizm widać również w prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej w perspektywie najbliższego roku.

„Podobny charakter jak w przypadku ocen mają zmiany w prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej. Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy nieznaczny spadek odsetka osób spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższego roku (od listopada zmniejszył się on z 16 proc. do 14 proc.). Pogorszenie stanu gospodarki przewiduje 41 proc. badanych. Z kolei brak zmian prognozuje co trzeci z nich (33 proc., o 3 punkty więcej niż w listopadzie)” – napisano.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1.063 osoby.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top