Inwestycje

W Jarosławiu powstanie nowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Innowacyjnych

sala gimnastyczna jarosław zespół szkół innowacyjnych

Jarosław/Sala gimnastyczna. Powiat Jarosławski ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: ,,Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid. 180401_1, Miasto Jarosław”.

Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi swoim zakresem obejmuje:

1) wykonanie robót ziemnych tj. usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i przekopów wraz z zasypywaniem wykopów oraz zagęszczeniem odpowiednimi warstwami;
2) wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych;
3) wykonanie fundamentów tj. podkład z chudego betonu, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe oraz ściany fundamentowe;
4) wykonanie zbrojenia oraz betonowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. płyt żelbetowych, słupów żelbetowych, podciągów, belek żelbetowych oraz schodów żelbetowych;
5) wykonanie wypełnienia i poszycia ścian zewnętrznych z płyt warstwowych;
6) wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego oraz płyt gipsowo kartonowych;
7) wykonanie konstrukcji dachu z drewna klejonego;
8) wykonanie pokrycia dachu płytami warstwowymi typu sandwich wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi;
9) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
10) wykonanie tynków, posadzek;
11) wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
12) wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych, instalacji oddymiania, instalacji odgromowej i ekwipotencjalnej, instalacji nagłośnienia oraz pomiarów;
13) wykonanie instalacji sanitarnych tj. ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania;
14) wykonanie kotłowni gazowej z instalacjami;
15) wykonanie instalacji wentylacji, instalacji wod-kan.

Budowa budynku łącznika do budynku Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu swoim zakresem obejmuje:

1) wykonanie robót ziemnych tj. usunięcie warstwy humusu, wykonanie wykopów i przekopów wraz z zasypywaniem wykopów oraz zagęszczeniem odpowiednimi warstwami;
2) wykonanie zbrojenia konstrukcji żelbetowych;
3) wykonanie fundamentów tj. podkład z chudego betonu, ławy fundamentowe, stopy fundamentowe oraz ściany fundamentowe;
4) wykonanie zbrojenia oraz betonowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. płyt żelbetowych, słupów żelbetowych, podciągów, belek żelbetowych oraz schodów żelbetowych;
5) wykonanie stropodachu i dachu;
6) wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej;
7) przebudowa uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym budynkiem;
8) prace w drogach i placach.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-05 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top