Inwestycje

W Kraczkowej powstanie nowa droga gminna ,,Kamionka’’

kraczkowa nowa droga kamionka

Kraczkowa. Gmina Łańcut ogłosiła przetarg na budowę publicznej drogi gminnej ,,Kamionka’’ w miejscowości Kraczkowa.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Modernizacja dróg na terenie gminy Łańcut.

Planowana do realizacji inwestycja to: Budowa publicznej drogi gminnej ,,Kamionka’’ w miejscowości Kraczkowa.

Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na zasadach i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU.

Zamówienie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na cały odcinek od drogi krajowej Nr 94 do skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 109880R „Kraczkowa – Zagumnia Północne” , uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót na podstawie tych opracowań.

Z odcinka przewidzianego do realizacji wyłącza się miejsca w których droga krzyżuje się z siecią gazociągową tj. w lokalizacji ok. 0+050, 0+450.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-05 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top