News

W Krośnie powstała Rada Kobiet. Kto wchodzi w jej skład i jakie ma zadania?

krosno rada kobiet
fot. UM Krosno

Krosno/Rada Kobiet. Kobiety różnych profesji, w różnym wieku, na różnych etapach życia, które łączy potrzeba działalności społecznej, szczególnie na rzecz kobiet.

Pierwszy raz w historii Krosna powołana została Krośnieńska Rada Kobiet, w skład której weszło 11 krośnianek.

Skład I kadencji Krośnieńskiej Rady Kobiet:

 1. Joanna Baran
 2. Katarzyna Habrat
 3. Lilianna Jastrząb
 4. Zuzanna Kania
 5. Ewa Kiełtyka-Glazar
 6. Barbara Maksym-Kędzior
 7. Krystyna Osika
 8. Gabriela Pawłowska
 9. Laura Starowiejska
 10. Małgorzata Szuba
 11. Anna Zielińska

Pierwszym punktem obrad był wybór prezydium rady. W jednomyślnym głosowaniu Przewodniczącą została Laura Starowiejska, Zastępcą przewodniczącej Zuzanna Kania, a Sekretarz Joanna Baran. Następnie panie skupiły się na określeniu priorytetowych obszarów działań, ale też debatowały nad swoimi postulatami, pomysłami na inicjatywy i akcjami społecznymi oraz planami ich realizacji.

U podstaw utworzenia Rady leży zwiększenie udziału kobiet w życiu miasta, a także reprezentowanie interesów i potrzeb różnych środowisk kobiecych, diagnozowanie sytuacji kobiet i rodzin w Krośnie.

Powołana Rada będzie służyć całej społeczności lokalnej poprzez m.in. opiniowanie zadań priorytetowych, wyrażanie opinii na temat projektów dokumentów strategicznych miasta, przedstawianie propozycji w zakresie zadań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w obszarze polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej, współpracę z innymi radami, zespołami, organizacjami funkcjonującymi w mieście.

Rada będzie inicjować i wspierać akcje społeczne, szkolenia, debaty, konferencje oraz programy i kampanie społeczne, podnoszące świadomość społeczną w zakresie praw kobiet.

źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top