News

W Krośnie wzrost ceny i stawki opłat za ciepło. O ile?

krosno ciepło cena ogrzewanie taryfa

Krosno/Cena za ciepło. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla ciepła dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

To oznacza, że obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r. ceny i stawki opłat za ciepło ulegają zmianie – w okresie od 1.02.2023 r. do 30.04.2022 r. wzrastają średnio o ok. 18%, a po 30.04.2023 r. o ok. 5,8%.

Mimo zmiany taryfy dla ciepła i kolejnej podwyżki mieszkańcy Krosna nadal nie mogą skorzystać z rekompensaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło systemowe na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Decyzję o zmianie taryfy dla ciepła Krośnieński Holding Komunalny otrzymał 17 stycznia 2023 r. Według niej nowe ceny i stawki opłat za ciepło zaczynają obowiązywać od 1 lutego 2023 r. i są podzielone na dwa okresy, tj. od 1.02.2023 r. do 30.04.2023 r. i po 30.04.2023 r. W pierwszym okresie wzrost cen ciepła wynosi średnio 18,11% w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy, a w drugim okresie ten wzrost jest niższy i wynosi średnio 5,78% w stosunku do ceny, jaką za ciepło płacą mieszkańcy Krosna od 1 sierpnia 2022 r.

Musieliśmy skorzystać z prawa zmiany obowiązującej taryfy dla utrzymania płynności finansowej Spółki. Koszty zakupu paliw wzrosły o blisko 9 mln zł. W 2021 r. wynosiły ok. 6 mln zł, a w 2022 r. już ok. 15 mln zł – wyjaśnia Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Bez wzrostu opłat za ciepło nasza Spółka nie byłaby w stanie pokryć takiego wzrostu kosztów prowadzenia działalności – dodaje Janusz Fic.

Zmiana taryfy dla ciepła oznacza wzrost ceny, jaką za ciepło systemowe zapłacą mieszkańcy Krosna i odbiorcy korzystający z krośnieńskiej sieci ciepłowniczej.

Są dwie przyczyny obecnego wzrostu cen ciepła systemowego. Pierwsza to dalszy wzrost cen paliwa, czyli biomasy i miału węglowego w stosunku do cen określonych w obowiązującej taryfie: to dotyczy części taryfy dla jednostek wytwórczych, które wytwarzają energię cieplną – tłumaczy Janusz Fic.

Druga przyczyna to zmiana wskaźnika, na podstawie którego określone są ceny wytwarzania ciepła w układzie kogeneracyjnym. Na 2022 rok wskaźnik wzrostu cen określony został na bardzo niskim poziomie, zakładającym wzrost cen o 3,75%, przy wzrostach cen paliw przekraczających 200%, a to powodowało znaczne straty finansowe przy produkcji energii w takich układach. Sytuacja ta została zauważona przez Urząd Regulacji Energetyki i doprowadzono do zmiany przepisów prawnych oraz podniesienia ceny ciepła wytwarzanego w układach kogeneracyjnych o dodatkowe 25 zł/GJ. I to jest drugi powód podwyżki – wyjaśnia prezes krośnieńskiej spółki komunalnej.

Zmiana tego wskaźnika jest o tyle istotna, że w krośnieńskiej elektrociepłowni ponad 50 proc. energii cieplnej wytwarzana jest w układzie kogeneracyjnym, produkującym w procesie skojarzenia energię elektryczną i energię cieplną, a pozostała część w kotłach produkujących jedynie energię cieplną.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło obowiązywać będą od 1.02.2023 r. do 31.07.2023 r. Mimo wzrostu cen związanego ze zmianą taryfy dla ciepła i kolejnej podwyżki, mieszkańcy Krosna nadal nie mogą skorzystać z rekompensaty do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło systemowe na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej, gdyż stosowane przez Spółkę ceny za wytwarzanie energii w dalszym ciągu są niższe niż te zapisane w ustawie.

Według ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wsparcie i rekompensaty przysługują przedsiębiorstwom energetycznym, u których średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach innych niż gaz ziemny i olej opałowy.

Zgodnie z decyzją OKR.4210.83.2022.EŚ Prezesa URE średnia cena wytwarzania ciepła w Elektrociepłowni Krosno wynosi obecnie 102,31 zł/GJ, zatem mieszkańcom Krosna nadal nie będzie przysługiwała rekompensata do cen ciepła.

Warto dodać, że na wzrost ceny ciepła systemowego ma też wpływ przywrócenie od 1 stycznia br. 23-procentowej stawki VAT w miejsce dotychczas obowiązujących 5 proc. Wzrost podatku jest też istotnym elementem podwyżki, jaka w najbliższym czasie dotknie mieszkańców Krosna, którzy korzystają z ciepła systemowego.

źródło: UM Krosno

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top