Turystyka

W Leśnictwie Polanka powstanie ścieżka dydaktyczna „Góra Brusno”

góra brusno ścieżka

Nadleśnictwo Lubaczów ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki dydaktycznej „Góra Brusno” w Leśnictwie Polanka.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu, uzyskanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na użytkowanie i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wykonaj, związanych z budową ścieżki dydaktycznej „Góra Brusno” w projekcie wymagań wynikających z obecnych przepisów Prawa Budowlanego i przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących norm i przepisów techniczno-użytkowych.

Początek ścieżki przy istniejącym zjeździe z drogi powiatowej nr. 2409R Nowe Brusno – PGR Polanka po stronie prawej, a jej koniec również przy drodze powiatowej nr. 2409R.

Zakres robót powinien obejmować w szczególności :

a) remont istniejącego uszkodzonego przepustu sklepionego z kamienia wapiennego o świetle poziomym l = 1,5m, świetle pionowym l = 1,2m o dł. l = 6,0m, z wykonaniem naziomu umożliwiającego przenoszenie obciążeń od pojazdów w jego obrębie ,

b) rozbiórka istniejącej kładki tymczasowej,

c) wykonanie nowej konstrukcji mostków szt. 2 na rzece Brusienka ,

d) szerokość mostków powinna zapewniać wykonanie nawierzchni o szer. min. 1,25m , a jego światło wynikać będzie z obliczeń i uzgodnień z administratorem cieku oraz uzyskanym pozwoleniem wodno-prawnym.

e) wykonanie umocnienia ścian czołowych w formie narzutu kamiennego,

f) odtworzenie koryta potoku z ewentualnym jego umocnieniem

g) wykonanie dojazdów o nawierzchni z kruszywa kamienia wapiennego przed i za obiektem na długości 2 x 20,0m dla każdego obiektu,

h) wykonanie schodów z kamienia wapiennego dł. ok. 6,0m z poręczami (poręcza drewniane z wkładką stalową),

i) wykonanie przepustu sklepionego z kamienia wapiennego na końcu ścieżki przed połączeniem z drogą powiatową Nowe Brusno – PGR Polanka, światło pionowe 1,0 , światło poziome 1,2 m , szerokość nawierzchni na przepuście 3,0 m

j) profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ścieżki odcinkami z karczowaniem krzaków odcinkami ,

k) wykonanie fundamentów wiaty oraz konstrukcji wiaty o wym. min. 3,0 x 4,0m, wysokość min. 2,2m , o konstrukcji drewnianej , słupy drewno 14×14 cm, dach dwuspadowy , pokrycie gontem drewnianym.

l) Montaż dostarczonych przez Inwestora tablic informacyjnych z wykonaniem fundamentów pod tablice / tablice dostarczy Inwestor/ – szt. 18 , wykonanie fundamentów pod rzeżby z ich montażem – szt.4 , wykonanie i montaż ławek szt. 4 , wykonanie i montaż stołu szt.2

m) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej z rozszerzeniem np.: .dwg, .dxf, .shp)

n) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-22 o godz. 11:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top