Inwestycje

W miejscowości Wydrza (Powiat Tarnobrzeski) droga powiatowa idzie do rozbudowy

wydrza droga rozbudowa

Powiat Tarnobrzeski ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Wydrza.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) Roboty przygotowawcze:
– karczowanie krzaków i poszycia,
– odhumusowanie warstwy ziemi urodzajnej;

b) Roboty ziemne:
– mechaniczne wykonanie wykopów wraz z transportem urobku,
– mechaniczne wykonie nasypów z gruntu pozyskanego urobku,
– mechanicznie wykonanie koryta oraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;

c) Wykonanie podbudowy:
– podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem,
– podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

d) Odwodnieni pasa drogowego:
– ułożenie przepustów drogowych wraz z ściankami czołowymi,

e) Wykonanie nawierzchni drogi:
– ułożenie warstwy wiążącej z mieszalniki mineralno asfaltowej,
– skropienie mechanicznie emulsją asfaltową,
– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszalniki mineralna asfaltowej,

f) Wykonanie kanału technologicznego:
– mechaniczne wykopy liniowe,
– budowa kanału technologicznego,
– budowa studni teletechnicznych,
– mechaniczne zasypanie wykopów liniowych;

g) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

h) Roboty wykończeniowe:
– humusowanie wraz z obsianiem trawy,
– pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
– zabezpieczenie kabla energetycznego,
– zabezpieczenie sieci wodociągowej.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-24 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top