Inwestycje

W Nowym Borku powstanie boisko wielofunkcyjne. Gmina Błażowa szuka wykonawcy

nowy borek boisko

Nowy Borek/Boisko wielofunkcyjne. Gmina Błażowa ogłosiła przetarg na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 14.05.2024r.

Przedmiotem zamówienia (w formule „zaprojektuj – wybuduj”) jest opracowanie niezbędnej, kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym – do uzyskania „Pozwolenia na budowę” oraz realizacja na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej robót budowlanych dotyczących budowy przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Nowy Borek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewid. 1568, 1569 obręb Nowy Borek w gminie Błażowa w ramach Programu Olimpia „Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, zgodnie z SWZ i Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).

Zakres prac:

1) Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania; zakres obejmuje także uzyskanie uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz rzeczoznawcy SANEPID.

2) Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, a także wszelkich innych czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3) W ramach zadania wykonane zostaną:

 • Dokumentacja projektowa,
 • Roboty ziemne,
 • Drenaż,
 • Nawierzchnia boiska z poliuretanu,
 • Zadaszenie łukowe,
 • Zaplecze sanitarno-szatniowe,
 • Łącznik między szkołą a projektowaną halą,
 • Instalacja elektryczna i oświetleniowa LED,
 • Instalacja c.o.,
 • Instalacja wentylacji i klimatyzacji,
 • Instalacja wod-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym,
 • Instalacja teletechniczna i monitoringu,
 • Trybuny i ławki,
 • Scena wraz z wykładziną ochronną na boisko,
 • Strzelnica laserowa,
 • Wyposażenie sportowe obiektu,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Tablica informacyjna.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-29 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top