News

W Stalowej Woli ma powstać nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Energetyków

stalowa wola nowe osiedle mieszkania energetyków
fot. UM Stalowa Wola

Stalowa Wola/Energetyków. Miasto Stalowa Wola ogłosiło konkurs, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Energetyków w Stalowej Woli.

Chodzi o ogólną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego osiedla na terenie zlokalizowanym w rejonie skrzyżowania ul. Energetyków i łącznikiem do obwodnicy Stalowej Woli – DK77.

Bardzo konsekwentnie realizowana „triada” rozwoju naszego Miasta, jako miejsca do dobrego, zdrowego życia, do ambitnej, dobrze płatnej pracy i do nowoczesnego, komfortowego miejsca zamieszkania pozwala nam z radością ogłosić konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Energetyków w Stalowej Woli. Jest to pierwszy krok w powstaniu oczekiwanego w tym miejscu zamieszkania obecnych i nowych pracowników stalowowolskiej strefy przemysłowej oraz szybko rozwijającego się Euro-Parku Stalowa Wola, a w konsekwencji do decyzji młodych ludzi o wyborze Stalowej Woli na miejsce budowania swojej przyszłości” – zaznaczył Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. 

Zakres rozwiązania Pracy Konkursowej powinien obejmować co najmniej koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zawiera koncepcję architektoniczną nowej zabudowy uwzględniającą przedstawienie formy oraz sposobu kształtowania zabudowy, koncepcję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami zabudowy i przestrzeniami publicznymi wraz z koncepcją rozwiązań detalu urbanistycznego, standardy zasadniczych elementów funkcji, formy i konstrukcji projektowanego Osiedla, standardy urządzenia i utrzymania zasadniczych elementów środowiska naturalnego, oraz przestrzeni publicznej, w tym, placów, dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, urządzeń komunikacji publicznej, miejsc parkingowych, małej architektury, urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych itp., szacunkowe zapotrzebowanie na energię i media oraz uzbrojenie terenu Osiedla, wyznaczające schemat przebiegu i powiązań sieci, przyłączy i instalacji. 

Zaproponowane przez Uczestników Konkursu koncepcje powinny w optymalny sposób spełniać oczekiwania, co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie Konkursu oraz Materiałach do Konkursu, a także być zgodne z ustaleniami projektowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Termin składania prac konkursowych opływa 31 marca 2023 r. o godz. 14:30. 

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top