Inwestycje

W Stalowej Woli realizowana jest duża inwestycja drogowa. Ulica Spacerowa będzie łącznikiem „na świat”

stalowa wola ulica spacerowa
fot. UM Stalowa Wola

Stalowa Wola/Ulica Spacerowa. Miasto Stalowa Wola kontynuuje realizację inwestycji budowlanych na ul. Spacerowej.

Całość prac podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap prac pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Stalowej Woli” oraz wykonanie robót budowlanych pn. „Remont mostu w ciągu ul. Spacerowej w Stalowej Woli nad kanałem zrzutowym Elektrowni Stalowa Wola”, to remont odcinka długości 778,3 m (z wyłączeniem skrzyżowania z łącznikiem i mostu).

W drugim etapie przedmiotem umowy są prace projektowe i roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i budową drogi publicznej i miejsc postojowych w rejonie Mleko Łazorko (dawniej OSM Stalowa Wola) oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Energetyków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii oraz prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, wybudowanie obiektu zgodnie z założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz projektem. 

stalowa wola spacerowa przebudowa

fot. UM Stalowa Wola

Realizacja generalnej przebudowy ul. Spacerowej jest kluczowa dla Stalowej Woli. Jest to łącznik otwierający miasto do Obwodnicy Stalowej Woli i Niska, a tym samym do drogi ekspresowej S19 i docelowo autostrady A4 oraz powstającej drogi S74. Jest to także kapitalny remont i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej wszystkich branż, która w niedalekiej przyszłości będzie potrzebna dla nowo powstającego osiedla przy ul. Energetyków. Ta inwestycja, to kolejne ogniwo w łańcuchu nowoczesnej, komfortowej i bezpiecznej infrastruktury w Stalowej Woli – powiedział Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli. 

Budowa nowej drogi publicznej obejmuje wykonanie podbudowy i konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR3 i szerokości 6 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników i ścieżek rowerowych, placów do zawracania, miejsc postojowych prostopadle wzdłuż planowanej drogi oraz wykonanie utwardzonych poboczy. Zostaną także przebudowane i zabezpieczone kolidujące sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zgodnie z warunkami technicznymi.

Finalnie na drodze powstaną oznakowania pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach oznakowania wyznaczone zostanie jedno przejście dla pieszych i rowerowe. 

Przebudowa skrzyżowania obejmuje budowę ronda, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni dla kategorii ruchu KR5, cztery wyspy azylu na przejściach dla pieszych, nowe ścieżki rowerowe i ścieżki dla pieszych oraz dowiązanie ich do istniejących ciągów przy ul. Energetyków oraz przy ul. Spacerowej. Zostaną przebudowane zatoki autobusowe wraz z peronami i wiatami przystankowymi.

Przebudowana i zabezpieczona zostanie kolidująca infrastruktura podziemna wszystkich branż. Powstanie nowe oświetlenie uliczne i finalnie oznakowanie pionowe i poziome drogi, oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach oznakowania wyznaczone zostaną cztery przejścia dla pieszych z towarzyszącymi im czteroma przejazdami dla rowerów. Ważnym elementem prac będzie odwodnienia ronda, ukształtowanie spadków poprzecznych oraz przebudowa istniejącej w miejscu planowanego ronda kanalizacji deszczowej. 

Wykonawcą robót jest firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Koszt inwestycji wynosi 18 737 509,66 zł. 

źródło: UM Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top