News

W tych podkarpackich gminach poprawi się bezpieczeństwo na drogach

bezpieczeństwo droga

9 projektów z województwa podkarpackiego zostało dofinansowanych z „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Samorządy dostaną w sumie 900 tys. zł.

Głównym celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie różnego rodzaju lokalnych inicjatyw. Projekty mają charakter interdyscyplinarny i są efektem współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Jest to już czwarta edycja (program prowadzony jest od 2007 r.). Podczas wszystkich na Podkarpaciu dofinansowano 93 projekty na ponad 6 mln zł.

W budżecie państwa na 2024 rok na realizację programu została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12 mln zł. W tym roku można było zgłaszać projekty dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa), a także podnoszenia świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Podczas tegorocznego naboru do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 58 wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 100 tys. zł.

Spośród zgłoszonych projektów wojewodowie mogli wskazać do MSWiA 12 najlepszych propozycji z terenu województwa. W resorcie zostały one ocenione i łącznie w całym kraju do dofinansowania wskazano 128 projektów na kwotę 12 mln zł. Wśród nich znalazło się 9 z naszego regionu. Łączna wartość wszystkich zadań na Podkarpaciu to prawie 1,2 mln zł, z czego dotacja z programu to 900 tys. zł.

Jeśli chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa wybranych zostało 8 projektów:

  • Gmina Świlcza – Bezpieczna droga do szkoły,
  • Gmina Miasto Rzeszów – Bezpieczne przejścia dla pieszych dla mieszkańców miasta Rzeszowa – doświetlenie 3 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej, Wieniawskiego, Rocha, Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie,
  • Powiat Krośnieński – Modernizacja przejść dla pieszych na terenie Powiatu Krośnieńskiego,
  • Gmina Iwierzyce – Poprawa bezpieczeństwa w gminie Iwierzyce,
  • Gmina Miasto Krosno – Bezpieczne Krosno II,
  • Powiat Rzeszowski – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1384R w miejscowości Łąka w obrębie Zespołu Szkół w Łące,
  • Gmina Grodzisko Dolne – Wzmocnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne,
  • Gmina Jedlicze – Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze.

Z kolei w kategorii „ Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania” jeden projekt:

  • Gmina Miasto Rzeszów – „Bezpieczny Rzeszów” – kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów.
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top