Inwestycje

W Zbydniowie przebudują dwa stawy. Powstanie zbiornik retencyjny

zbydniów staw zbiornik retencyjny
Zdjęcie poglądowe

Zbydniów/Zbiornik retencyjny. Gmina Zaleszany ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę dwóch stawów.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa projektu lub programu: Operacja pn. „Rozbudowa i przebudowa dwóch stawów na terenie działek nr 1533/20 i 1533/17 w msc. Zbydniów gm. Zaleszany” dofinansowana jest z w ramach działania ,,Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy dwóch stawów (zbiornika retencyjnego) w miejscowości Zbydniów.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę gospodarki wodnej Gminy Zaleszany

Rozbudowywane i przebudowywane stawy będą działać na zasadzie zbiornika retencyjnego gromadzącego wody powierzchniowe z zimowych roztopów, wody opadowe, wody wysiąkowe i podsiąkowe.

Planowane przedsięwzięcie poprawi stosunki wodno-powietrzne na terenie nieruchomości objętych inwestycją oraz terenów bezpośrednio przyległych.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-21 o godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top