Inwestycje

Wiadukt w Skołoszowie, wiadukt w Radymnie i kładka w Przeworsku będą wyremontowane

skołoszów radymno przeworsk wiadukt kładka remont
fot. GDDKiA

GDDKiA podpisała umowy na remont trzech obiektów inżynierskich w ciągu DK94: wiaduktu w Skołoszowie, wiaduktu nad linią kolejową w Radymnie oraz kładki w Przeworsku.

Prace potrwają do końca tego roku.

Remont wiaduktu w m. Skołoszów

Istniejący wiadukt został wybudowany w 2001 r. Jest to czteroprzęsłowy obiekt o konstrukcji nośnej wykonanej z prefabrykowanych belek żelbetowych „Gromnik” o długości 18 m. Długość całkowita wiaduktu to 52,68 m, a szerokość pomostu 7,70 m. W przekroju poprzecznym przęsła znajduje się 14 szt. belek „Gromnik”. Obiekt został posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych. Przyczółki jak i filary są wykonane jako pełnościenne żelbetowe podpory. Ustrój nośny jest spięty (zespolony) z filarami, na przyczółkach podparcie zrealizowane zostało poprzez łożyska ustawione na ciosach podłożyskowych.

Zły stan techniczny elementów wyposażenia wymaga prac remontowych. Zakres robót obejmie wymianę wszystkich elementów wyposażenia ustroju nośnego wiaduktu oraz remont podpór, stożków i przestrzeni pod obiektem wraz z dojazdami do wiaduktu.

Wykonawcą prac jest firma DETAL MOSTY z Biertowic.

Wartość umowy to 1 970 079,93 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Remont wiaduktu nad linią kolejową Kraków – Medyka w m. Radymno

Istniejący wiadukt został wybudowany w 2001 r. To trójprzęsłowy obiekt o konstrukcji nośnej wykonanej z prefabrykowanych belek strunobetonowych Kujan o długości 18 m. W przekroju poprzecznym przęsła znajduje się 22 szt. belek Kujan. Obiekt został posadowiony na palach wielkośrednicowych Ø 1200 mm. Przyczółki wykonane są jako żelbetowe pełnościenne w kształcie litery C, do których podwieszono skrzydła. Filary stanowią konstrukcję monolityczną i składają się z oczepu, słupów o przekroju kołowym, pali wielkośrednicowych i rygla zwieńczającego w poziomie głowic pali. Filary są utwierdzone w konstrukcji niosącej. Długość obiektu wynosi 56,50 m a szerokość 13,60 m.

Zły stan techniczny elementów wyposażenia wymaga podjęcia działań remontowych. Zakres prac obejmie wymianę wszystkich elementów wyposażenia ustroju nośnego wiaduktu oraz remont podpór, stożków i przestrzeni pod obiektem. Prace prowadzone będą połówkowo, co oznacza, że w pierwszej kolejności nastąpi rozbiórka wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych oraz remont połowy istniejącego obiektu oraz dojazdów. Następnie ruch pojazdów zostanie przełożony na wyremontowaną połowę obiektu, a prace remontowe rozpoczną się na drugiej części obiektu i dojazdach.

Wykonawcą prac jest firma DETAL MOSTY z Biertowic.

Wartość umowy to 3 745 788,80 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Remont kładki nad rz. Mleczka w m. Przeworsk

Istniejąca kładka została wybudowana w 1994r. Jest to obiekt jednoprzęsłowy belkowy swobodnie podparty. Ustrój nośny stanowią belki stalowe IPN 550, na których oparty jest pomost z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Długość całkowita kładki wynosi 28,40 m, a szerokość 3,40 m. Przyczółki zostały wykonane jako pełnościenne posadowione bezpośrednio.

Zły stan techniczny elementów wyposażenia wymaga podjęcia prac remontowych. Zakres robót obejmie wymianę wszystkich elementów wyposażenia ustroju nośnego kładki i płyty pomostu oraz remont podpór, stożków i przestrzeni pod obiektem.

Wykonawcą prac jest firma MG Infrastruktura z Rzeszowa.

Wartość umowy to 974 598,97 zł brutto. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top