Inwestycje

Wierzawice: zakończono budowę kładki dla pieszych

wierzawice kładka dla pieszych stalmost
fot. GDDKiA

Zakończona została budowa kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice.

Wykonawcą prac była firma Stalmost, a wartość zrealizowanych robót to ponad 888 tys. zł.

Zakres prac

Zadanie polegało na budowie kładki o długości 31,50 m oraz budowie dojścia od strony Leżajska o długości 4,05 m a od strony Jarosławia o długości 5,50 m. Kładka ma szerokość całkowitą 3,40 m (szer. użytkowa 3,00 m). Posiada nawierzchnię z żywicy epoksydowej, a na krawędziach zamontowane są balustrady o wysokości 1,20 m.

Kładka powstała wzdłuż lewostronnego pobocza drogi krajowej nr 77 i lewej krawędzi istniejącego obiektu mostowego. Stanowi uzupełnienie brakującego dotąd odcinka chodnika pomiędzy mostem i skrzyżowaniem z drogą gminną.

Zadanie obejmowało swoim zakresem także wykonanie profilowania dna i skarp rowu (skarpa lewa stanowi jednocześnie skarpę nasypu drogi krajowej). Rów został w całości umocniony betonowymi płytami ażurowymi, a jego długość i zmienna szerokość pozostały bez zmian.

Cel inwestycji

Celem budowy kładki była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wcześniej ruch pieszy na tym odcinku był znacząco utrudniony z uwagi na brak ciągłości chodnika. Teraz, dzięki budowie kładki wraz z dojściami, znacząco poprawi się bezpieczeństwo, zwłaszcza tych najmniej chronionych użytkowników drogi.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top