News

Witek: Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca

wybory prezydenckie 28 czerwca pkw elżbieta witek marszałek sejmu
fot. sejm.gov.pl

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podkreśliła, że kalendarz wyborczy został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW).

„Mówiłam […], że mimo, iż mam 14 dni, nie będę zwlekać z ogłoszeniem daty wyborów i chcę to uczynić dziś” – powiedziała Witek w trakcie briefingu.

Poinformowała, za zarządza wybory na niedzielę, 28 czerwca.

„Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 93 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego stanowi się co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę, dnia 28 czerwca 2020 roku” – odczytała marszałek.

Niebawem zarządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta mogą oficjalnie rozpocząć kampanię.

Marszałek poinformowała też, że przedstawiony przez nią kalendarz wyborczy został pozytywnie zaopiniowany przez PKW.

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego marszałek Sejmu ma obowiązek ogłosić termin nowych wyborów nie później niż w ciągu 14 dni od dni od ogłoszenia uchwały PKW o braku możliwości głosowania we wcześniej zarządzonych wyborach w Dzienniku Ustaw.

Uchwała PKW z dnia 10 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw 1 czerwca.

W uchwale PKW stwierdziła, że „w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 10 maja 2020r. brak było możliwości głosowania na kandydatów”, co – w ocenie PKW – jest równoważne w skutkach z przewidzianym w art. 293§3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie miały odbyć się w trybie korespondencyjnym. 12 maja Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta w 2020 r., dopuszczającą możliwość głosowania w systemie hybrydowym; zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie.

Wczoraj rozpatrzył poprawki Senatu do tej ustawy. Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dzisiaj weszła w życie

Ustawa z 2 czerwca o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego zakłada możliwość głosowania w systemie hybrydowym: tradycyjnie w lokalach bądź korespondencyjnie.

Zgodnie z przepisami każdy wyborca będzie miał możliwość głosowania korespondencyjnego, jeżeli zgłosi taką chęć:

  • w kraju – komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5. dnia przed dniem wyborów;
  • za granicą – konsulowi do 15. dnia przed dniem wyborów.

Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

Wyborca, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, ma otrzymać z urzędu gminy, nie później niż 5 dni przed dniem wyborów pakiet wyborczy. W przypadku obowiązkowej kwarantanny bądź izolacji w warunkach domowych, wyborca, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów, ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów.

Ustawa określa także sposoby doręczenia lub odbioru tego pakietu.

Osoby głosujące za granicą otrzymają pakiet wyborczy od konsula. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Pakiet ma zostać wysłany nie później niż na 6 dni przed dniem wyborów. Wyborca może go także odebrać osobiście w konsulacie, jeżeli zadeklarował taką chęć w zgłoszeniu.

W ustawie określono zawartość pakietu wyborczego oraz procedurę oddawania głosów w formule korespondencyjnej. Przewidziano również regulację dotyczącą kopert zwrotnych niedoręczonych.

Ustawa uchyla ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827).

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top