News

Wojciech Bakun ponownie bez wotum zaufania i absolutorium. Czy zostanie odwołany?

wojciech bakun absolutorium wotum zaufania 2022 odwołanie

Wojciech Bakun prezydent Przemyśla drugi rok z rzędu nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu.

Rada Miejska podjęła taką decyzję zarzucając prezydentowi, że nie realizuje obietnic wyborczych związanych m.in z poszerzeniem miasta, inwestycjami czy promocją turystyki.

Wojciech Bakun argumentował, że realizację niektórych planów uniemożliwiła pandemia a część uda się wykonać do końca kadencji.

Do podjęcia uchwały konieczne było poparcie minimum 12 radnych. W głosowaniu 10 radnych było „za”, nikt nie był przeciw a 5 radnych wstrzymało się od głosu. Aż 7 radnych było nieobecnych na sesji, dodatkowo jedna osoba, która wcześniej uczestniczyła w obradach nie była obecna podczas tego głosowania.

Czy prezydent Przemyśla zostanie odwołany ze stanowiska?

Po dwukrotnym braku absolutorium dla prezydenta radni mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wojciecha Bakuna z zajmowanego stanowiska.

Kadencja prezydenta Przemyśla kończy się za półtora roku.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top