Inwestycje

Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje publiczne: czy będą wyższe bonusy dla właścicieli?

wywłaszczenie nieruchomość kwota przejęcie odszkodowanie

Od 120 do 140 proc. wartości nieruchomości wywłaszczanych pod inwestycje celu publicznego otrzymają ich właściciele, jeśli parlament przyjmie przepisy zawarte w dwóch procedowanych ustawach – przekazał PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Obie dotyczą też inwestycji CPK.

Jak wskazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe.

„Odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości zawsze dodawany będzie także bonus pieniężny jako zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych – dotychczas nierefundowanych” – tłumaczy Horała.

Wywłaszczenie nieruchomości: jaki bonus i za co?

Chodzi o bonus pieniężny, który wyniesie bazowo 20 proc. wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 40 proc. dotyczyć zaś będzie wartości obiektów budowlanych oraz wartości lokalu.

„Początkowo bonus miał wynieść odpowiednio: 10 proc. i 20 proc., ale wartości te zostały podniesione zgodnie z propozycjami i oczekiwaniami mieszkańców. Proponujemy 120 proc. wyceny dla nieruchomości niezabudowanych i 140 proc. dla nieruchomości zabudowanych. To jest lepiej niż gołe 100 proc., które obowiązywały za poprzednich rządów” – wskazał pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak dodał, taki zapis – dla dobrowolnych nabyć – znalazł się w formie poprawki w Ustawie o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ustawę w czwartek ma głosować Senat. Senackie komisje: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz infrastruktury wnoszą o odrzucenie ustawy.

„Taką samą poprawkę w przypadku wywłaszczenia zaproponujemy do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która będzie w czwartek przedmiotem wysłuchania publicznego na wniosek strony społecznej, a po wysłuchaniu wróci do prac w komisji” – przekazał Horała.

Jak dodał, wyższe bonusy w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami będą dotyczyły etapu ewentualnych przymusowych wywłaszczeń, który zacznie się po uzyskaniu przez spółkę CPK decyzji lokalizacyjnej.

„Obie ustawy są ze sobą kompatybilne, np. ustawa o usprawnieniu, którą w czwartek zajmie się Senat, kompleksowo dotyczy obszaru Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), czyli trwającego wykupu nieruchomości pod CPK” – wskazał.

Jak dodał, w procedowanym projekcie ustawy dodatkowo wprowadzono dwa rozwiązania w postaci zabezpieczeń dla osób wywłaszczanych. „Po pierwsze, przysługiwać im będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż objęty odszkodowaniem. Będzie mógł z niego skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody, nierekompensowane odszkodowaniem” – tłumaczył.

Po drugie – jak dodał – jeżeli wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (czasem może to być nawet 100 proc. zwiększenia wysokości odszkodowania) – zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

W czwartek, podczas sejmowej Komisji Infrastruktury, odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które zakładają wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top