Praca

Wyższe emerytury i renty na Podkarpaciu, ale i tak najniższe w Polsce

emerytura renta 2022 wysokość jaka podkarpackie

W pierwszym półroczu 2022 roku na Podkarpaciu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosły świadczenia społeczne wypłacane przez ZUS i KRUS.

Nadal jednak przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w województwie podkarpackim była najniższym świadczeniem w Polsce.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana na Podkarpaciu przez ZUS wynosiła 2541,54 zł i była najniższa wśród województw. Najwyższą przeciętną emeryturę wyliczono w województwie śląskim – 3338,84 zł.

Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wynosiła na Podkarpaciu 1916,20 zł, a przeciętna renta rodzinna 2181,18 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku przeciętna miesięczna emerytura wypłacana rolnikom przez KRUS wyniosła 1480, 56 zł. Pod tym względem Podkarpacie znalazło się na 10. miejscu wśród województw. Najwyższe przeciętne świadczenia wypłacano w województwie śląskim – 1662,23 zł, a najniższe w województwie wielkopolskim – 1448,32 zł.

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana rolnikom na Podkarpaciu w opisywanym okresie wyniosła 1344,29 zł, w tym renta wypadkowa 1474,67 zł. Przeciętna renta rodzinna miała wartość 1935,25 zł, w tym renta wypadkowa 1797,75 zł.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu wzrosła o 192,44 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 138,03 zł, a renta rodzinna o 158,61 zł.

Wzrosły również wszystkie przeciętne miesięczne świadczenia wypłacane rolnikom w pierwszym półroczu, w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 roku: emerytura o 65 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy o 68,85 zł, w tym renta wypadkowa o 78,53 zł, renta rodzinna o 113,85 zł, w tym renta wypadkowa o 171,72 zł.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top