Turystyka

Wznowienie lotów do państw UE i Szwajcarii oprócz Wlk. Brytanii, Szwecji i Portugalii

wznowienie lotów ue szwajcaria wielka brytania anglia portugalia efta

Wznowienie lotów zagranicznych do wszystkich państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii lub innych państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Szwecji i Portugalii zakłada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które dzisiaj wchodzi w życie.

W stosunku do samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym z pozostałych państw nadal obowiązuje zakaz lądowania na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji.

„Zakazu [lotów] nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej” – napisano w rozporządzeniu.

Spoza państw EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), Szwajcarii i państw UE (z wyjątkiem Wlk. Brytanii, Szwecji i Portugalii) można natomiast wykonywać:

– loty, którymi przewożone osoby, powracające do kraju samolotami wyczarterowanymi przed 15 marca 2020r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie bądź na zlecenie na zlecenie Prezesa Rady Ministrów na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich

– o których mowa w art.76 ust.1 ustawy z 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa, przewozu w oficjalnej misji głów państw i szefów rządów)

– loty czarterowe, realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

Rozporządzenie wchodzi w życie dzisiaj, ma obowiązywać do końca czerwca.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top