News

Wzrosły oceny prezydentury Andrzeja Dudy

andrzej duda opinia cbos notowania
fot. archiwum

Na początku marca znacznie wzrosły oceny prezydentury Andrzeja Dudy, pozytywnie wypowiada się o niej 54 proc. respondentów, a negatywnie 38 proc. – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Przybyło również osób wypowiadających się pozytywnie o pracy Sejmu i Senatu.

W sondażu CBOS zapytano Polaków o opinie na temat działalności najważniejszych instytucji w państwie.

Z badania wynika, że w pierwszej dekadzie marca notowania parlamentu są lepsze niż przed miesiącem. Przybyło osób wypowiadających się pozytywnie o pracy Sejmu (wzrost o 6 punktów procentowych, do 28 proc.) i ubyło wyrażających niezadowolenie (spadek o 5 punktów, do 57 proc.).

O 4 punkty procentowe (do 36 proc.) zwiększył się odsetek dobrze oceniających działalność Senatu i jednocześnie mniej osób niż w lutym ocenia ją źle (spadek o 3 punkty, do 43 proc.).

Wyraźnie lepsze – nie tylko niż w ubiegłym miesiącu, ale także w dłuższym okresie – są notowania głowy państwa. Obecnie z uznaniem o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się 54 proc. respondentów (wzrost o 9 punktów procentowych), a krytykuje ją 38 proc. (spadek o 5 punktów).

Opinie o działalności władz samorządowych są zbliżone do tych z poprzedniego badania sprzed pół roku. Pozytywnie o pracy samorządowców w swojej miejscowości wypowiada się 68 proc. ankietowanych, a negatywnie – 23 proc. Dobre oceny relatywnie częściej wystawiają mieszkańcy wsi, a złe – mieszkańcy małych (poniżej 20 000 ludności) i dużych (100 000 – 499 999 ludności) miast.

Stabilne na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy pozostają również notowania Trybunału Konstytucyjnego. Działalność TK pozytywnie ocenia 24 proc. ankietowanych, a negatywnie – 42 proc.

Gorsze niż przed sześcioma miesiącami są opinie o pracy sądów, którą obecnie pozytywnie ocenia 30 proc. badanych, a negatywnie – 46 proc. (wzrost o 5 punktów procentowych).

Minimalnie bardziej krytyczny jest także społeczny odbiór działalności prokuratury. Dobrze ocenia ją 27 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty), a źle – 39 proc. (wzrost o 5 punktów).

Znacznie lepsze niż sześć miesięcy temu są opinie o funkcjonowaniu wojska. Obecnie dobrze ocenia je 75 proc. badanych (od września 2021 r. wzrost o 9 punktów procentowych), a źle – 8 proc. (spadek o 2 punkty).

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 lutego do 10 marca 2022 roku na próbie liczącej 1078 osób (w tym: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top