Inwestycje

Zbiornik wodny w Budach Głogowskich idzie do przebudowy. Gmina szuka wykonawcy

budy głogowskie zbiornik wodny
Zdjęcie poglądowe

Gmina Głogów Małopolski ogłosiła przetarg na przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Budy Głogowskie.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia: Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Budy Głogowskie w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia (w formule „zaprojektuj – wybuduj”) jest:

a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. Projektu Budowlanego (Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, Projektu technicznego) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zgód, zezwoleń, dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym – do uzyskania „Pozwolenia na budowę” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) dla przebudowy zbiornika wodnego w miejscowości Budy Głogowskie na terenie działek o nr ew. 1547 i części działki o nr ew.1548 w gminie Głogów Młp.

b) realizacja na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej robót budowlanych w zakresie przebudowy zbiornika tj.:

– pogłębienie istniejącego zbiornika do 3 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia;
– wyprofilowanie i umocnienie skarp do wys. Powyżej 0,5 m od normalnego poziomu piętrzenia oraz dojazdu o szer. ok. 4,5 m płytami drogowymi typ. JOMB;
– odtworzenie urządzenia piętrzącego w postaci wylania z żelbetonu dwóch skrzydeł urządzenia oraz wymianę mnicha na regulowany i otwierany za pomocą mechanizmu śrubowego napędzanego ręcznie;

Realizacja przedmiotu zamówienia, została podzielone na następujące etapy:

1) etap 1 – obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej (w oparciu o PFU);
2) etap 2 – obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, wraz z dokumentacją powykonawczą.

Zadanie realizowane jest z Programu: „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-07 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top