Biznes

ZM Ropczyce po trzech kwartałach zwiększyły swój zysk netto o 20,5%

ropczyce zm zakłady magnezytowe

Ropczyce. ZM Ropczyce po trzech kwartałach zwiększyły swój zysk netto o 20,5 proc., do 36 mln zł – poinformował producent materiałów ogniotrwałych w komunikacie.

Spółka jest zadowolona z wyników trzeciego kwartału, ale z dużą ostrożnością patrzy na kolejne miesiące z powodu wysokiej nieprzewidywalności w otoczeniu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po 9 miesiącach 2022 roku wzrosły rdr o 47,4 proc. do poziomu 377,5 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 33,4 proc. rdr do 45,6 mln zł, EBITDA zwiększył się o 26,8 proc. do 55,2 mln zł.

Systematycznie wzrastała również sprzedaż eksportowa, której udział w przychodach ZM Ropczyce ze sprzedaży ogółem w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 61 proc.

Prezes Ropczyc Józef Siwiec ocenia, że trzeci kwartał dla spółki był udany na trudnym i nieprzewidywalnym rynku. Na warunki prowadzenia działalności w tym okresie bardzo silnie wpływała wojna na Ukrainie oraz wciąż obecna jeszcze pandemia.

„Dotknęły nas między innymi z duże wahania cen surowców oraz problemy w ich dostępności, a także znaczny wzrost kosztów transportu. Pomimo przeprowadzonych modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, silnie odczuliśmy też wyższe ceny energii elektrycznej i gazu, będące główną przyczyną wzrostu kosztów wytworzenia, które uległy zwiększeniu o blisko 56 proc. rdr” – powiedział prezes, cytowany w komunikacie.

„Choć za nami bardzo dobry trzeci kwartał, to na kolejne okresy patrzymy z dużą ostrożnością, mając na uwadze przede wszystkim dotychczasowe doświadczenia i dużą nieprzewidywalność otoczenia gospodarczego zarówno w skali makroekonomicznej, jak też globalnej” – dodał.

W ujęciu branżowym po trzech kwartałach 2022 roku nadal zdecydowanie największym odbiorcą wyrobów spółki był segment hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż na rzecz klientów w tym segmencie rynku wyniosła ponad 195,5 mln zł i była o 55 proc. wyższa rdr z uwagi na znaczny wzrost poziomu eksportu (o 82 proc. rdr). W kraju, pomimo nadal dodatniej dynamiki, pojawiły się spadki sprzedaży w części obszarów, wynikające z odczuwalnego zmniejszenia zapotrzebowania na realizację inwestycji strukturalnych. W eksporcie kontynuowana była działalność na dotychczas obsługiwanych rynkach, a do czołowych konsumentów materiałów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę z Czech, Niemiec, Austrii, Francji i Turcji dołączyła także w ograniczonym zakresie Ukraina.

Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przekroczyła 82 mln zł i było to więcej o prawie 25 proc. rdr. W kraju kontynuowano dostawy do większości producentów metali nieżelaznych, dostarczając indywidualnie dedykowane rozwiązania dla poszczególnych urządzeń cieplnych. Na rynkach eksportowych spółka kontynuowała realizację sprzedaży do klientów m.in. w Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii i USA.

Odbiorcy z branży cementowo – wapienniczej przynieśli spółce 72 mln zł przychodów (wzrost rdr ok. 58 proc.). Sprzedaż krajowa w tym segmencie stanowiła uzupełnienie dla dynamicznie rozwijającej się współpracy z partnerami zagranicznymi. Szczególnie wysoką dynamikę spółka utrzymywała w obrotach z cementowniami oraz wapiennikami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech oraz w krajach arabskich.

Sprzedaż spółki do pozostałych grup odbiorców w okresie trzech kwartałów 2022 roku stanowiła około 3 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem i dotyczyła w głównej mierze współpracy z odlewnictwem, hutnictwem szkła oraz przemysłem koksowniczym.

Prezes Józef Siwiec poinformował, że spółka realizuje kilkuletni projekt inwestycyjny w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz dalszych działań proekologicznych o łącznej wartości prawie 75 mln zł. Od Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Ropczyce otrzymały decyzję o udzieleniu wsparcia na realizację tej inwestycji w postaci zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych tych inwestycji.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top