News

Zmniejsza się liczba ludności w województwie podkarpackim

liczba ludności rzeszów podkarpacie 2022

Systematycznie zmniejsza się liczba ludności w województwie podkarpackim.

Niższa liczba urodzeń oraz wzrost liczby zgonów, spowodowały ujemny przyrost naturalny.

Ludność Podkarpacia w końcu grudnia 2021 roku liczyła 2,1 mln, w tym 1,1 mln kobiet. W ciągu ub. roku zawarto 9,3 tys. małżeństw. Zanotowano 17,9 tys. urodzeń, natomiast zgonów było 26,5 tys. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł minus 4,1 na 1 tys. mieszkańców.

W 2021 roku liczba ludności w województwie podkarpackim zmniejszyła się o 10,5 tys., w porównaniu z 2020 rokiem. Liczba urodzeń zmalała o 1,7 tys., wzrosła natomiast liczba zgonów o 2,4 tys. Zawarto o 1,3 tys. więcej małżeństw niż w 2020 roku. Ogólne saldo migracji stałej było ujemne i wyniosło minus 1,9 tys.

Rzeszów blisko 200 tys. mieszkańców

Na koniec 2021 roku liczba ludności Rzeszowa wyniosła 198,6 tys. W mieście w ciągu roku zawarto 929 małżeństw. Odnotowano 2,1 tys. urodzeń i 2,2 tys. zgonów. Rzeszów miał ujemny przyrost naturalny, który wyniósł minus 0,7 na 1 tys. mieszkańców.

Liczba ludności w 2021 roku, w porównaniu z 2020 rokiem, wzrosła o 2,0 tys. Zawarto o 160 więcej małżeństw. Urodzeń było o 113 mniej, natomiast zgonów o 270 więcej. Ogólne saldo migracji stałej było dodatnie i wyniosło 1,3 tys.

Większa liczba ludności wynika m.in. z przyłączenia Pogwizdowa Nowego 1 stycznia 2021 roku do Rzeszowa.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top