News

Żurawica Górna: dworek „rządcówka” będzie ponownie poddany rozbudowie (II etap)

dworek rządcówka żurawica górna
fot. Agata Godos/Gmina Żurawica

Żurawica Górna. Gmina Żurawica ogłosiła przetarg na rozbudowę dworku „rządcówki” w Żurawicy Górnej.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia: Odbudowa dworku w Żurawicy Górnej wraz z jego rozbudową i przebudową – ETAP II roboty wykończeniowe – w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dworku w Żurawicy Górnej”.

Przedmiot zamówienia:

„Odbudowa dworku w Żurawicy Górnej wraz z jego rozbudową i przebudową – ETAP II roboty wykończeniowe – w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dworku w Żurawicy
Górnej”.

Etap II przedmiotu zamówienia polegać będzie na wykonaniu prac wykończeniowych obiektu, który w Etapie I został wykonany w stanie surowym. Przedmiotowy obiekt służyć będzie celom oświatowym oraz konsumpcyjno – szkoleniowym.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu budynku zabytkowego dworu – rządcówki w Żurawicy Górnej wpisanego do rejestru zabytków wraz z jego przebudowaną i rozbudowaną nową częścią. Należy zaplanować kolejność prac tak aby roboty budowlane realizowane były w pierwszej kolejności od zabytkowej części obiektu.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-06-13 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top