Praca

Zwolnienia grupowe w spółce Helios. Ilu pracowników straci pracę?

helios zwolnienia grupowe praca

Zarząd spółki Helios, spółki zależnej Agory, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Spółka chce zwolnić do 80 pracowników w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku – podała Agora w komunikacie.

Zwolnienia grupowe: jaka przyczyna?

„Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest sytuacja ekonomiczna i finansowa spółki, która w ostatnim czasie znacząco się pogorszyła, a na którą składają się m.in. niższa niż przed pandemią frekwencja w polskich kinach, wzrost cen energii, wzrost płacy minimalnej i stawki minimalnej, wzrost kursu EUR, wzrost innych kosztów prowadzenia działalności oraz rozpoczęcie spłaty kredytów zaciągniętych w związku walki z pandemią Covid-19 i dwukrotny wzrost kosztów obsługi tego długu” – napisano w komunikacie.

Jak podano, zamiarem zarządu Heliosa jest przeprowadzenie zwolnień do 80 pracowników zatrudnionych w spółce, (co stanowi 20 proc. wszystkich zatrudnionych na dzień 14 listopada 2022 roku), w okresie od 22 listopada do 21 grudnia 2022 roku. Pracownikom zaoferowane zostaną działania osłonowe.

Zarząd spółki Helios zwrócił się do przedstawicieli pracowników spółki o przystąpienie do konsultacji, powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Agora poinformowała, że ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe grupy zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym grupy Agora za rok 2022.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top