Turystyka

Czym jest karta EKUZ? gdzie o nią wnioskować i ile jest ważna?

ekuz karta

Karta EKUZ. Swoboda przemieszczania się po państwach Unii Europejskiej (UE) to jedna z najwyżej ocenianych korzyści wejścia Polski do UE.

Bezpieczeństwo podróżowania wzmacnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zapewnia dostęp do niezbędnego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

W Polsce za jej wydawanie Polsce odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czym jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Umożliwia dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu w państwach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz w Wielkiej Brytanii. Karta EKUZ uprawnia do opieki zdrowotnej na dokładnie takich samych zasadach, które dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy.

Zmiany na lepsze – dłuższy okres ważności karty EKUZ

Przez 18 lat od wprowadzenia EKUZ w Polsce zmieniały się okres ważności EKUZ. Pierwsze karty wydawane przez NFZ miały tylko dwumiesięczny okres ważności. Wyjątek stanowili emeryci, ponieważ ich karta była wydawana na 5 lat.

Obecnie karta EKUZ np. dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

Zmiany na lepsze – więcej opcji do wyboru przy wnioskowaniu o kartę EKUZ

Na początku karta EKUZ była wydawana tylko podczas osobistej wizyty w oddziale wojewódzkim lub punkcie obsługi NFZ oraz korespondencyjnie. Dzisiaj nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby wysłać wniosek o kartę. Wystarczy dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Znacznie uproszczono również sam wniosek o kartę EKUZ.

Jeśli wniosek nie jest składany osobiście, na uruchomionej w 2022 r. stronie internetowej można sprawdzić etap obsługi elektronicznego wniosku o kartę.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top