Inwestycje

DK28 Przemyśl-Medyka. Zmiana organizacji ruchu w związku z rozbudową

przemyśl medyka dk29 rozbudowa koniec kiedy

Od 26 maja wprowadzona zostanie zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 28 Przemyśl-Medyka. Na odcinku ok. 400 m obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Na odcinku Przemyśl-Medyka realizowana jest rozbudowa 7 km drogi krajowej nr 28. Aktualnie realizowane są roboty związane z wykonaniem nasypów, warstw konstrukcyjnych oraz roboty branżowe.

W celu wykonania niezbędnych robót budowlanych, przy zachowaniu minimalnej szerokości pasa ruchu tj. 3,00 m, zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu. Prace związane z zabezpieczeniem robót polegać będą na zawężeniu jezdni do połowy szerokości i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Z uwagi na wzmożony ruch na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Medyka prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w miejscu wyjazdów z budowy. Ze względu na konieczność wjazdu lub wyjazdu z terenu prowadzonych robót może występować chwilowe zatrzymanie ruchu. Wszystkich kierowców prosimy o wyrozumiałość.

Zakres robót

Objęty przebudową odcinek DK28 ma początek na granicy miasta Przemyśla, a koniec w miejscowości Medyka (przed przejściem granicznym). Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi DK 28 do dwóch pasów w każdym kierunku oraz rozszerzenie prawej jezdni do pięciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

W ramach zadania będzie zrealizowana także m.in.

– korekta trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,

– renowacja systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

– budowa i przebudowę oświetlenia drogi,

– budowa kanału technologicznego,

– budowa urządzeń ochrony środowiska,

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Celem inwestycji jest: poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, podniesienie nośności drogi do przeniesienia nacisku 11,5 T/oś, zwiększenie przepustowości z uwzględnieniem ruchu prognozowanego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Kalendarium:

18 listopada 2011 r. – decyzja środowiskowa

21 grudnia 2011 r. – ostateczność decyzji środowiskowej

18 lipca 2018 r. – uzyskanie decyzji ZRID

30 sierpnia 2018 r. – ostateczność decyzji ZRID

9 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację

18 czerwca 2020 r. – podpisanie umowy

lipiec 2022 r. – planowane zakończenie inwestycji

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top