News

Ewa Leniart spotkała się samorządowcami ws. zmian granic Sanoka

sanok zmiana granica dolina wodorowa

Z inicjatyw wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami Gminy Sanok oraz Miasta Sanoka.

Celem spotkania było zobowiązanie władz samorządów do wypracowania form dialogu i komunikacji z mieszkańcami obu gmin.

Ewa Leniart poprosiła samorządowców o pilne zorganizowanie kolejnego spotkania i wspólne opracowanie ram przedsięwzięcia, które uwzględnią również założenia projektu Podkarpackiej Doliny Wodorowej oraz korzyści, jakie z jego realizacji płyną.

Ustalenia z tych spotkań, mają przez władze samorządów zostać przekazane lokalnej społeczności, szczególnie mieszkańcom gminy wiejskiej Sanok.

Rządowy projekt powstania Podkarpackiej Doliny Wodorowej” zakłada wykorzystanie potencjału regionu (w tym subregionu sanockiego) w zakresie nowoczesnych technologii. Pozwoli zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

Powodzenie projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i stworzy nowe możliwości rozwoju.

źródło: PUW w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top