News

Jaka będzie maksymalna cena prądu powyżej limitów zużycia?

prąd cena 2023 limit

Od 1 grudnia br. do końca 2023 r. maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i mikro, małych i średnich firm będzie wynosić 785 zł/MWh, a dla gosp. domowych, powyżej limitów zużycia (2/2,6/3 MWh), zostanie ustalona na 699 zł/MWh – podano w założeniach do ustawy opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony grupy odbiorców wrażliwych (szeroko rozumiane podmioty użyteczności publicznej) oraz mikro, małych i średnich firm zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena prądu za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na określonym poziomie 785 zł/MWh lub 699 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych w szczególności:

– obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cen nie wyższych niż cena maksymalna w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. za zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu stanowiącego równowartość poboru nie więcej niż 90 proc. zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych korzystają oni z ceny maksymalnej w zakresie całości poboru powyżej limitów 2/2,6/3 MWh,

– obowiązek stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi wymienionymi w projektowanej ustawie, w przypadku, gdy ceny wynikające z zawartych przez nich umów są wyższe od ceny maksymalnej,

– w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych ceny nie wyższe niż cena maksymalna obowiązywać będą w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej powyżej limitu przyznanego odpowiednio tym odbiorcom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Przepisy mają obowiązywać do końca 2023 roku.

Aktualizacja 13:49

Rząd proponuje maksymalną cenę za prąd dla gospodarstw domowych na poziomie 693 zł/MWh, a dla odbiorców wrażliwych, samorządów i MŚP 785 zł/MWh – wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i slajdów Kancelarii Premiera.

„Proponujemy kolejne rozwiązania w ślad za tymi, które zaproponowaliśmy do tej pory, dla gospodarstw domowych. (…) Również dla tych gospodarstw, które przekroczą zużycie prądu 2.000, 2.600 3.000 KWh, też chcemy ograniczyć tę taryfę do poziomu poniżej 700 zł za MWh, będzie to znacząca ulga dla rodzin. Dziś przedstawiamy coś, co jest ważne dla wielu podmiotów, gospodarstw, samorządów, zgodnie z naszą obietnicą przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych, dla samorządów, dla MŚP, do akceptowalnego przez KE poziomu użycia, w cenie 785 zł za MWh” – powiedział premier.

Ze slajdu KPRM wynika, że maksymalna cena za energię dla gospodarstw domowych, wynosić ma 693 zł za MWh. Wcześniej na stronach rządowych podano, że limit może wynosić 699 zł za MWh, a poziom ten dotyczy ceny zużytego prądu ponad wspomniane przez premiera limity.

Minister klimatu Anna Moskwa poinformowała, że dla firm MŚP obowiązywać będzie limit maksymalnej ceny do 80 proc. średniego zużycia z ostatnich 5 lat, ale intencją rządu jest to, by to było docelowo 100 proc.

„To będziemy dalej postulować, liczymy na dużą otwartość państw europejskich, KE, żeby te 80 proc. zwiększyć do 100 proc. i móc zapewnić stawkę maksymalną bez względu na zużycie” – dodała.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył podczas konferencji, że specjalna taryfa będzie dotyczyła wszystkich MŚP, również tych, które zawarły już kontrakty z wyższą ceną.

„Szereg przedsiębiorców zawarło już kontrakty na wyższym poziomie. Ta reguła, ta zasada (obniżonej taryfy – PAP), będzie dotyczyła wszystkich, bez względu na to czy ten kontrakt zawarli. Jeżeli w kontaktach są wartości wyższe, one będą automatycznie ograniczone od 1 stycznia do tego poziomu” – powiedział.

Główne założenia projektu zostały wcześniej przedstawione w wykazie prac rządu.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top