News

Jasło ma dla swoich mieszkańców bezpłatne pojemniki na odpady

jasło pojemnik odpady śmiecie
fot. UM Jasło

Jasło/Odpady. 16 tysięcy pojemników na odpady trafi do prywatnych domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie miasta.

Od 30 stycznia do końca lutego tamtejszy urząd miasta przy współpracy z firmą odbierającą odpady będzie dostarczał je mieszkańcom.

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów są trwale oznaczone napisem Miasto Jasło i nazwą rodzaju odpadu, na który są przeznaczone.

Miasto kupiło je w ramach projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Żniwnej, dlatego też przekazane zostaną mieszkańcom bezpłatnie.

Każdy budynek jednorodzinny objęty miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi otrzyma zestaw pojemników do zbierania odpadów. Ci, którzy mają kompostownik, nie otrzymają pojemnika brązowego. Liczba otrzymanych pojemników czarnych zależeć będzie od liczby osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym.

Szczegółowy harmonogram dostaw znajduje się na stronie internetowej miasta, w zakładce „System gospodarki odpadami”.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top