Inwestycje

8 dróg powiatowych zostanie przebudowanych w powiecie krośnieńskim

krosno powiat przebudowa dróg
fot. Powiat krośnieński

Powiat Krosno/Inwestycje drogowe.  Powiat Krośnieński rozpoczął realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Krośnieńskim poprzez przebudowę dróg powiatowych”.

W dniu 23 marca br. został przekazany plac budowy wykonawcy, którym jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane następujące drogi powiatowe:

  • nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika w m. Dobieszyn w km 4 + 100 – 5 + 377;
  • nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie polegająca na przebudowie odcinka drogi w km 2 + 790 – 5 + 442 obejmuje: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni na całym odcinku długości 2 652 mb, która jest mocno zdeformowana (liczne przełomy, wyboje) w m. Chlebna i m. Piotrówka,
  • nr 1949R Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin polegającej na budowie chodnika z kostki brukowej betonowej w m. Żarnowiec w km 1+830 do km 2+055 (strona prawa); budowie utwardzonego pobocza o szerokości 1 m z masy bitumicznej czerwonej w km 1+830 do km 2+055 (lewa strona);
  • nr 1963R Korczyna – Sporne polegająca na budowie ciągu pieszego w km 0+000 – 0+990 wraz z odwodnieniem w postaci kolektora deszczowego w miejscowości Korczyna;
  • nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem w km 0+000 – 1+530 w m. Chlebna i m. Piotrówka;
  • nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne polegająca na przebudowie mostu na przepust w km 1 + 189,85 (ul. Akacjowa) na potoku Burkot w m. Korczyna;
  • nr 1992R Kobylany – Wietrzno polegającej na budowie utwardzonego pobocza z masy bitumicznej czerwonej w m. Kobylany w km 0+180 do km 0+695, w m. Kobylany i Łęki Dukielskie od km 1+072 do km 1+595, w m. Łęki Dukielskie w km 1+797 do km 2+628;
  • nr 2010R Milcza – Rymanów polegająca na wykonaniu odcinka chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m w km 0+170 – 0+460 (strona prawa) w m. Zmysłówka, poszerzenie jezdni, odwodnienie, przebudowa istniejących przepustów.

Termin realizacji zadań zgodnie z umową ma się zakończyć  do marca 2024 r.

Wartość inwestycji 13 555 534 zł, wkład własny to kwota  3 200 534 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład  wynosi 10 355 000 zł.

źródło: Powiat Krosno

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top