News

Andrzej Duda w Stalowej Woli

stalowa wola andrzej duda prezydent

Przebywający dziś w Stalowej Woli prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Tzw. ustawa o wylesieniu jest, jak podkreślał prezydent, dedykowana jedynie dla Jaworzna i Stalowej Woli.

W przypadku hutniczego miasta chodzi o możliwość powiększenia stalowowolskiej strefy przemysłowej o około tysiąc hektarów. Te tereny położone są w sąsiedztwie obecnie już funkcjonującej specjalnej strefy ekonomicznej.

Ustawę w lipcu przyjął Sejm, na początku sierpnia odrzucił ją Senat, a Sejm uchwalił ponownie – 11 sierpnia, po czym ustawa trafiła do pałacu prezydenckiego.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, przypominając historyczne uwarunkowania powstania miasta, wskazał na znaczenie budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Nawiązując do wydarzeń sprzed 84 lat, stwierdził, że podpisana dziś ustawa daje Stalowej Woli „nowe życie” i możliwości rozwoju na przyszłość.

Prezydent Andrzej Duda nie krył radości z faktu, że jego podpis, przede wszystkim, umożliwi w przyszłości powstanie kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy.

Jestem pewien, że samorządowcy Jaworzna i Stalowej Woli z determinacją i skutecznie wykorzystają tę szansę – podkreślił prezydent Duda.

Na pozyskanych dzięki tej ustawie terenach mają powstać firmy z branży energetycznej, elektromobilności, wysokich technologii elektronicznych i procesorów.

Przewiduje się również budowę zakładów produkcyjnych wykorzystujących innowacyjną technologię w lotnictwie, motoryzacji, a więc w tych inteligentnych specjalizacjach, które są wpisane do tworzonej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego.

źródło: PR Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top