Biznes

Banki w styczniu zarobiły o 85,9% więcej niż rok temu. Głównie dzięki odsetkom

bank zysk zarobek 2023

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2023 roku wyniósł 3,11 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 85,9 proc.

Tak poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu 2023 roku wyniosły 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 35,2 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 5,05 mld zł, o 11,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 684 mln zł, rosnąc rdr o 108,5 proc.

I 2023 I 2022 zmiana rdr
Przychody odsetkowe 14 547 6 458 125,26%
Koszty odsetkowe 6 375 935 581,82%
Przychody z tytułu opłat i prowizji 2 063 1 949 5,85%
Koszty z tytułu opłat i prowizji 515 405 27,16%
Całkowite przychody operacyjne, netto 10 280 7 603 35,21%
Koszty administracyjne 5 052 4 523 11,70%
Amortyzacja 425 390 8,97%
Rezerwy lub odwrócenie rezerw 75 14 435,71%
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości 684 328 108,54%
Zysk netto 3 106 1 671 85,88%

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top