Inwestycje

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska wykonana w 70% [Galeria]

obwodnica stalowa wola nisko s19 budowa kiedy koniec
fot. GDDKiA

Stalowa Wola/Nisko. Postępują prace na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77. Zaawansowanie robót sięga 70% z czego robót drogowych 62%, a mostowych 86%.

Na budowie obwodnicy prowadzone są prace na całym jej przebiegu. W ramach robót drogowych na odcinku 3,2 km trwa budowa nasypów, na dł. 2,8 km wykonywane są podbudowy tłuczniowe, a na 2,7 km humusowanie. Wykonywane są również przykanaliki i wpusty. Trwają przygotowania do układania podbudowy bitumicznej.

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

– wiadukt PG-1 – wykonywanie wyposażenia, montaż kotew barier energochłonnych

– wiadukt PG-2  – wykonywanie wyposażenia, montaż kotew barier energochłonnych

– wiadukt PG-3 – wykonywanie zasypki obiektu

– wiadukt WD-2 – prace wykończeniowe, planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

– most ED-1-1 – wykonywanie zasypki obiektu

– most ED-1-2 – wykonywanie wyposażenia, montaż kotew barier energochłonnych i montaż balustrad

– wiadukt PG-4 – wykonywanie kap chodnikowych

– most PG4a – wykonywanie zasypki obiektu

– wiadukt PG-4b – wykonywanie zasypki obiektu, wykonywanie płyt przejściowych

– wiadukt WK-1 – wykonywanie zasypki obiektu i montaż muru oporowego

– wiadukt WD-6 – wykonywanie zasypki obiektu, montaż balustrad na obiekcie

– wiadukt WD-7 – prace wykończeniowe, planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

– wiadukt PG-5 – prace wykończeniowe, planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie

– mur oporowy MO – 08 – budowa muru i wykonywanie zasypki z gruntu zbrojonego

W ramach robót branżowych wykonywany jest zbiornik i zjazdy do zbiorników, a także trwa realizacja oświetlenia budowanego ronda na DK 19, kanału technologicznego oraz wodociągu DN800 HSW.

Opis inwestycji

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

– trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

– czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

2. Data wszczęcia postępowania przetargowego: 30 września 2015 r.

3. Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.

4. Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.

5. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.

6. Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

7. Umowny termin zakończenia robót: kwiecień 2021 r.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top