Praca

Ile wynosi najwyższa emerytura na Podkarpaciu wypłacana przez ZUS?

emerytura jak obliczyć wysokość

Najwyższa emerytura wypłacana przez rzeszowski Oddział ZUS to ponad 22 tys. złotych (brutto).

Otrzymuje ją co miesiąc mężczyzna, który przeszedł na emeryturę w wieku 78 lat, a aktualnie ma 82 lata. Jego okresy składkowe w ZUS to 55 lat. 

Z kolei, najniższa – to zaledwie 11 groszy. Otrzymuje ją 64-letnia kobieta, która odprowadziła składki za 1 miesiąc pracy. Z kolei najwyższa emerytura wypłacana przez oddział jasielski to ponad 19 tys. zł brutta a najniższa – 59 groszy.

Na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 320 tys. osób  – informuje Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Wysokość emerytur zawsze wzbudza wiele emocji

W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowanej składki co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej.

Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończy powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za 1 dzień.

Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa świadczenie.

Jak obliczyć wysokość emerytury?

Wyliczenie emerytury sprowadza się do prostego dzielenia. W liczniku jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego
i subkoncie oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej, tych którzy pracowali przed 1999 r. W mianowniku natomiast – średnie dalsze trwanie życia
w momencie przejścia na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet.

Wyrażone jest ono w miesiącach. Od stażu pracy zależy gwarancja, że emerytura nie będzie niższa od kwoty najniższej emerytury. Ma ją kobieta, która posiada co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych oraz mężczyzna, który ma ich co najmniej 25 lat – dodaje W. Dyląg – podkarpacki rzecznik prasowy ZUS.

Okresy składkowe to te związane z aktywnością zawodową, takie jak okresy ubezpieczenia czy samodzielnego opłacania składek. Natomiast nieskładkowe to okresy braku tej aktywności, np. nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (pod warunkiem jej ukończenia) czy pobierania zasiłku chorobowego. Okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać 1/3 okresów składkowych.

Na wysokość emerytury znacząco wpływa waloryzacja składek i kapitału początkowego. Polega ona na pomnożeniu zapisanych w ZUS kwot przez wskaźnik waloryzacji.

Ustawa określa jedynie minimalny wiek przejścia na emeryturę. Jest ona bowiem prawem, a nie obowiązkiem. Każdy sam podejmuje decyzję o zakończeniu aktywności zawodowej.

Osoby, które noszą się z zamiarem przejścia na emeryturę zachęcam do skorzystania z porad doradców emerytalnych w naszych placówkach, którzy udzielą szczegółowych informacji oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top