Inwestycje

Jeżowe: w parku gminnym szykują się poważne zmiany. Gmina szuka wykonawcy

jeżowe park gminny
Wizualizacja

Jeżowe/Park. Gmina Jeżowe ogłosiła przetarg na modernizację parku gminnego w miejscowości Jeżowe.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu wczorajszym.

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Modernizacja Parku Gminnego w msc. Jeżowe.

Zakres robót:

Zadanie obejmuje budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowę toalety modułowej, budowę fontanny modułowej o powierzchni opracowania 36 193,00 m2 wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni żwirowo-gliniastej, nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchni z desek betonowych imitujących drewno, nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej oraz nasadzeń zieleni na terenie parku gminnego w miejscowości Jeżowe.

Projektuje się obiekty małej architektury składające się trzynastu urządzeń zabawowych, zestawu do street workoutu. Ponadto projektuje się gotową toaletę modułową dwustanowiskową oraz gotową posadzkową fontannę modułową.

Dodatkowo projektuje się elementy wyposażenia terenu składające się z sześciu pagórków do przeskoków, trzech tablic z regulaminem, dwóch ławek z oparciem łuk, pięćdziesięciu ośmiu
ławek z oparciem prostych, szesnastu koszy na śmieci, sześciu leżaków miejskich, stolika z krzesełkami, żagla przeciwsłonecznego, dwóch ławko-huśtawek, dwunastu pergoli pojedynczych, urządzenia solarnego oraz mini rampy.

Projektuje się utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej koloru szarego i grafitowego o gr. 6 cm, otoczone obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Projektuje się wykonanie utwardzenia placu głównego wykonane z nawierzchni z betonowych płyt, otoczone obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Dodatkowo projektuje się utwardzenie terenu wykonane z nawierzchni żwirowo-gliniastej otoczone obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm oraz utwardzenie terenu wykonane z desek betonowych imitujących drewno, otoczone obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Ponadto wierzchnią warstwę istniejącej nawierzchni żwirowo-gliniastą należy uzupełnić o gr. 3 cm. Pod częścią urządzeń placu zabaw, pod istniejącą tyrolką oraz pod zestawem do street workoutu projektuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, natomiast pod pozostałą częścią urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną poliuretanową w kolorze turkusowym i zielonym, otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Projektuje się również wykonanie miasteczka ruchu drogowego wraz z montażem trzydziestu czterech znaków drogowych oraz wykonanie gier plenerowych na części projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.

Dopełnieniem projektu jest wykonanie nasadzeni 9032 krzewów oraz 121 drzew, wykonanie trawnika z siewu, montaż obrzeża stalowego pomiędzy trawnikiem a projektowanymi rabatami. Ponadto projektuje się rozłożenie agrowłókniny ściółkującej pomiędzy roślinami i wyściółkowanie powierzchni między nimi.

Dodatkowo projektuje się wykonanie pięciu niewielkich wzniesień obsadzonych roślinnością. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy usunąć cześć nawierzchni żwirowo-gliniastej wraz z obrzeżem betonowym, betonowy plac wraz z podbudową, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Ponadto należy usunąć osiem urządzeń zabawowych, cztery urządzenia siłowni zewnętrznej, pergolę, dwa kosze na śmieci, tablicę z regulaminem, dwadzieścia sześć latarni parkowych oraz wyciąć trzydzieści drzew niewymagających pozwolenia na wycinkę. Ponadto należy zabezpieczyć dwadzieścia sześć drzew na czas budowy.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-07-25 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top