News

MSWiA przedłużyło kontrole na granicy ze Słowacją

słowacja kontrola granica

Słowacja/Kontrole na granicy. Do 22 listopada – o kolejne 20 dni – minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedłużył kontrole na granicy ze Słowacją.

Tak wynika z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia szefa MSWiA.

W czwartek kończy się poprzedni okres, na który minister wprowadził tymczasową kontrolę na tej granicy. Najpierw została ona wprowadzona 4 października na 10 dni, potem przedłużona o 20 dni – do 2 listopada.

Rozporządzenie dodaje kolejny okres – od piątku 3 do środy 22 listopada – w którym kontrole będą prowadzone. Precyzuje też zasady przekraczania jednego z przejść pieszych – Zwardoń – Myto.

Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Przy wjeździe do Polski kontrolowany jest dowód lub paszport.

Zgodnie z rozporządzeniem granicę można przekraczać przez osiem przejść drogowych i trzy kolejowe oraz jedenaście pieszych, nie wolno w innych miejscach – np. na górskich szlakach w Tatrach. Już poprzednio wprowadzono zapis, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż określone w rozporządzenia.

Przejścia graniczne, przez które można przekraczać granicę, to drogowe przejścia Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie) oraz Korbielów i Zwardoń (woj śląskie). Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie).

11 pieszych przejść granicznych jest też otwartych – ale przeznaczonych są one wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci. Chodzi o przejścia: Ożenna (Podkarpackie), Konieczna, Leluchów, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów i Winiarczykówka (Małopolskie), Ujsoły, Bór, Zwardoń i Jaworzynka (Śląskie).

Dodatkowo w Leluchowie ta grupa osób może przekraczać granicę samochodami – w ruchu osobowym i towarowym.

Kontrola graniczna ze Słowacją została wprowadzona 4 października w trybie pilnym na podstawie kodeksu granicznego Schengen. Po pierwszych dziesięciu dniach, na jakie została wprowadzona, można ją odnawiać na kolejne, nie dłuższe niż 20-dniowe okresy. W trybie pilnym maksymalny całkowity okres przywrócenia kontroli może wynosić dwa miesiące – do 3 grudnia.

W tzw. trybie normalnym o wprowadzeniu kontroli Komisja Europejska musi zostać poinformowana z czterotygodniowym wyprzedzeniem. Przy poprzednim przedłużeniu kontroli o 20 dni – 13 października minister informował, że Komisja Europejska została już powiadomiona.

Polska wcześniej sześciokrotnie wprowadzała kontrole na granicach wewnętrznych.

Rozporządzenie MSWiA z 30 października ukazało się w Dzienniku Ustaw 31 października i weszło w życie dzień później.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top