Praca

Praca zdalna: kiedy będzie znowelizowany Kodeks pracy?

praca zdalna kodeks pracy

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg spodziewa się, że Sejm przyjmie nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą do kodeksu regulacje dotyczące pracy zdalnej jeszcze w tym roku.

„Praca zdalna, która sprawdziła się i obowiązuje dzisiaj na mocy przepisów COVID-owych, zaproponowane jest jej wejście na stałe do kodeksu pracy. [Projekt] dzisiaj jest pracy w Komisji Kodyfikacyjnej, a więc kolejny etap to będzie kolejne czytanie w Sejmie” – powiedziała Maląg w radiu Siódma9.

serwis cnc oprzyrządowanie renishaw

„Liczę na to, że w tym roku uchwalimy [te przepisy] i praca zdalna już wejdzie na stałe” – dodała.

Projekt nowelizacji kodeksu pracy wprowadzający do kodeksu przepisy dot. pracy zdalnej został przyjęty przez rząd ponad trzy miesiące temu i skierowany do prac w Sejmie.

Najistotniejsze rozwiązania, zaproponowane w projekcie, a dotyczące pracy zdalnej:

– wprowadzenie do kodeksu pracy definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

– obowiązek uwzględniania przez pracodawcę wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, złożonego przez pracownicę w ciąży oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych);

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną, dotyczy także pracodawcy:

– pracownika, który sprawuje opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

– rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, – rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

– rodzica dziecka posiadającego opinię o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top