News

Spada liczba rozwodów na Podkarpaciu

rozwód podkarpackie liczba

W 2023 r. na Podkarpaciu orzeczono mniej rozwodów niż rok wcześniej.

Jednocześnie Podkarpacie zanotowało najniższy wskaźnik rozwodów na 10 tys. mieszkańców wśród województw.

Najczęściej rozwodzący się kobiety i mężczyźni posiadali wykształcenie średnie, a główną przyczyną rozwodów była niezgodność charakterów.

W województwie podkarpackim w 2023 r. orzeczono 2,3 tys. rozwodów, o 154 mniej w porównaniu z 2022 r. W miastach odnotowano 1,2 tys. rozwodów, a na wsi 1,0 tys. (różnica wynika z zaokrąglenia liczby rozwodów w miastach i na wsi). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców na Podkarpaciu orzeczono 10,9 rozwodów. Był to najniższy wskaźnik wśród województw. Najwyższy wystąpił w województwie śląskim – 16,5 rozwodów na 10 tys. mieszkańców.

Najczęściej rozwodzili się mężczyźni w wieku 40-44 lata – 475 osób oraz kobiety w wieku 35- 39 lat – 471 osób (wiek w momencie orzeczenia rozwodu). Rozwodów wśród małżeństw bezdzietnych orzeczono 900, posiadających 1 dziecko – 735, 2 dzieci – 511, 3 dzieci – 96 oraz 4 i więcej – 21 rozwodów.

Najwięcej rozwodzących się kobiet i mężczyzn posiadało wykształcenie średnie, odpowiednio 863 i 904 osoby. Rozwody bez orzeczenia o winie stanowiły 78,5% wszystkich rozwodów. Natomiast najczęstszymi przyczynami była niezgodność charakterów w połączeniu z inną przyczyną – 24,2% wszystkich rozwodów oraz niedochowanie wierności małżeńskiej w połączeniu z inną przyczyną –15,2%.

Rozwodów z powództwa żony było 1,6 tys., natomiast z powództwa męża 701. Najczęściej dochodziło do rozwodów po 10-14-letnim okresie trwania małżeństwa – 19,4% wszystkich rozwodów.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top